Scroll To Top

Böngészés: A nap verse

Madách Sztregován

Föld (szeptember) hava 17.-én… éppen száz esztendeje… Madách Sztregován … Vihar után, örök borubanNem is lesz több fény soha tán –Ül térdig porban és hamuban,Egyetlen társa a magány.Magyar magány, világmagány, haj,Igen bolondul forrt a must,Véres szüret után nagy árnyak.Kísértetek. Bort, famulus ! Bort, famulus.

Juhász Gyula – Szeptember aranya 2022

Sosem látott, forró aszályos és viszályos nyarunk után…Meleg szeptemberünk hűvösödő est-éjein ajánlott költemény… Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,Elmúlt epedve nyaram,A hold bőség-szarujábanSzeptember aranya van. Ez a nyár volt a legszebb,Mert legszomorúbb nekem.Elmúlt.

Szeptemberi áhítat  Szeptemberi reggel, fogj glóriádba,ne hagyj, ne hagyj el, szeptemberi nap,most, amikor úgy lángolsz, mint a fáklya,s szememből az önkívület kicsap,emelj magadhoz. Föl-föl, még ez egyszer,halál fölé, a régi romokon,segíts nekem, szeptember, ne eressz el,testvéri ősz, forrón-égő rokon.

A grófi szérűn – magyar szérűn

A nyár utolsó napján érdemes egy kicsit elmerengeni régi idők tanulságairól és a mai idők következményeiről… a párhuzamokról… az Élet értékéről… A Magyar Kommunista Párt hírhedett csalásos választásának és győzelmének 75. évfordulóján… Az internáci háttérhatalom egy új jobbágyság, egy új zsellérség kialakításán fáradozik gőzerővel… Új uraink, akik a vadkapitalizmus sötét.

Reményik Sándor szülinapján

Kenyér (augusztus) hava 30.-án köszöntjük a Magyar Mennyekben…Reményik Sándorunkat a szülinapján… Reményik Sándor Kolozsvár szülötte és Kolozsvár halottja (1890. augusztus 30.

Tóth Árpád – ÁLDOTT NYÁRI DÉLUTÁN

ÁLDOTT NYÁRI DÉLUTÁN  Áldott nyári délutánJárunk az erdőben,Elakad a hang is aSűrű levegőben, Messzi autóberregésDongássá vész benne,Mintha mézbe szédülőMuslicahang lenne. Távolszakad a világ,Nincsen, ami fájjon:Ádám jár, és Éva járÉdenkerti tájon.

Tompa Mihály: A gólyához

Tompa Mihály (Rimaszombat, 1817 szeptember 28. – Hanva, 1868 július 30.) magyar költő, a népi-nemzeti irodalmi irányzat egyik legjelentősebb képviselője; református lelkész és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1858). A szabadságharc bukása után névtelenül följelentették A gólyához és egyéb hazafias versei miatt.

Emese álma Emese napján

Egyre népszerűbb Emese nevünkről-nevünkből érdemes többet is merítenünk a neve napján… Helbing Ferenc (1870 – 1959): Emese álma (a Magyar hunmondák kötetből, 1920, papír, tus, tempera)Figyelemre méltó a glóriás Turul, aki álom éjén közelít… Emesénkhez… Boldog-Asszony… Szűz Mária… Szögedi költőnket is megihlette Emese alakja: Emese álma Ázsiai sátor mélyén,Ázsiai éjek éjén,Hulló. .

Ki minek gondol, az vagyok annak – Weöres Sándor szülinapján…

Nap (június) hava 22.-én… Weöres Sándor Szombathelyen született 1913 június 22.-én. Költőként, íróként, műfordítóként is megmutatta, hogy Ő a modern magyar irodalom világirodalmi rangú alkotója. Rendkívül széleskörű műveltségét az atyai házban alapozta meg, ahol a földbirtokos-katonatiszt vendégeként a helyi értelmiség gyakran megfordult… irodalmi szenvedélyét Csöngén, a falu lelkészének könyvtárában élte meg… A.

Berzsenyi – 101 esztendeje !

A tikkatag magyar nyár napja barnúlBús homlokán és bágyatag szemén,Konok szivében csöndes zivatar dúl,Elverve dús vetése : a remény ! Pipája füstöl és haragja lángol,Eszébe jut bírája : KölcseyS felködlenek a római világbolKomor lemondás zordon hősei. S boldog Horácra gondol, aki bölcsenBorral, leánnyal megelégedettS kevély nyakán dagadnak kék erek.

Ma 150 éves Horger Antal úr !

Ígéret (május) hava 28.-án… ma 150 éves Horger Antal úr ! 1872-ben e napon született (az azóta oláhok által megszállt) Lugos városában, Krassó-Szörény vármegyében, magyar érzületű, német gyökerű családban…  1922-től a szegedi, 1940-től az ismét Kolozsvári Magyar Egyetemen a magyar nyelvészet nyilvános rendes tanára. Konzervatív, pozitivista tudósként, németes alapossággal írta meg műveit.

MAGYAR ZSOLTÁR… PSALMUS HUNGARICUS – DSIDA JENŐ 115 éves !

DSIDA JENŐ szülinapján… Dsida Jenő, erdélyi magyar költőnk a még magyar (majd elrabolt) Szatmárnémetiben született, 1907 Ígéret (május) hava 17.-én … és az elrabolt Kolozsvárott halt meg, 1938 Nap (június) hava 7.-én. Hazaárulóink kirekesztették ! Itt az idő, hogy befogadjuk ! – Mert magyar !!!Itt az idő, hogy 33 évvel a Vörös Terror után.