Scroll To Top

Böngészés: A nap verse

MAGYAR ZSOLTÁR… PSALMUS HUNGARICUS – DSIDA JENŐ 115 éves !

DSIDA JENŐ szülinapján… Dsida Jenő, erdélyi magyar költőnk a még magyar (majd elrabolt) Szatmárnémetiben született, 1907 Ígéret (május) hava 17.-én … és az elrabolt Kolozsvárott halt meg, 1938 Nap (június) hava 7.-én. Hazaárulóink kirekesztették ! Itt az idő, hogy befogadjuk ! – Mert magyar !!!Itt az idő, hogy 33 évvel a Vörös Terror után.

Tisza szögén – Az Ősi Szent Tűz !

Ígéret hava 12.-én… e napon íródott… Nem jártam én soha Dunán túl,Hol Kupa, Vata elesett,Hol lankás dombok koronázzákAz alkonyvéres egeket. Én a Tiszának és MarosnakSzögében élek álmodón,Hol Attila, Ajtony robogtakValaha vemhes táltoson.

Húsvétra – egy évszázad távolából üzen Juhász Gyula

Több mint száz év távolából üzen Juhász Gyula Húsvétra című versével, hiszen e költeménye először a Délmagyarország 1919 április 20.-ai számában látott napvilágot Husvéti stanzák címmel. Majd a Szeged-ben Köszönt e vers … kezdettel : Husvéti stanzák  Húsvétra Köszöntelek , te váltig visszatérő Föltámadás e  földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te.

A Családi kör szülinapján

Szelek (április) hava 10.-én… 1851-ben Szent György (szelek / április) hava 10.-én született Arany János e szép idilli életképe…A születése napján e versét minden magyar házban olvasni-szavalni illendő ! Tegyük a Családi körrel ünneppé e költemény szülinapját ! Öltöztessük lelkünket és gyermekeink lelkét is díszbe vele ! – Halljuk hát. .

A Nemzeti dal – ma

A Nemzeti dal – Illyés Gyula szerint – magának a költőnek is egyik legkedveltebb költeménye volt. Hajdan ez egy olyan költeményünk volt, amelynek tudása nélkül az elemi iskolát elvégezni sem lehetett…Persze egy emberöltővel ezelőtt heti egy, sőt két emberöltővel ezelőtt minden irodalomórára legalább egy vers megtanulása is természetes is volt..

Családi körben – Arany 205. szülinapján…

Kikelet (március) hava 2.-án… Arany Jánost köszöntjük a 205. szülinapján Családi kör költeményével a tizedik gyermeket… Arany János : Családi kör – Oszter Sándor szavalatában Arany János : Családi kör – Gáti József szavalatában Arany János : Családi kör – Mensáros László szavalatában Arany János : Családi kör – Szabó.

Góg és Magóg fia vagyok én,Hiába döngetek kaput, falatS mégis megkérdem tőletek :Szabad-e sírni a Kárpátok alatt ? Verecke híres útján jöttem én,Fülembe még ősmagyar dal rivall,Szabad-e Dévénynél betörnömÚj időknek új dalaival ? Fülembe forró ólmot öntsetek,Legyek az új, az énekes Vazul,Ne halljam az élet új dalait,Tiporjatok reám durván, gazul. De addig sírva, kínban, mit.

A 300 Szpártái – Máté Rudolf szülinapján

Förgeteg (január) hava 21.-én 1898-ban e napon született Rudolf Mayer – később Máté Rudolf amcsi-mód Rudolph Maté, aki igen termékeny magyar zsidó filmrendező lett Hollywoodban … Rudolph Maté 1943-ban – 21 év múlva pályája csúcsán érte a szívroham… (†1964)Egyik utolsó filmalkotása „A 300 Szpártai” kerek 60 éve született… 1962-ben. melynek.

A KUTYÁK DALA – 175 éve

Süvölt a zivatar A felhős ég alatt; A tél iker fia, Eső és hó szakad. Mi gondunk rá ? Mienk A konyha szöglete.

A farkasok dala – 175 éve

A farkasok dala Süvölt a zivatar A felhős ég alatt, A tél iker fia, Eső és hó szakad. Kietlen pusztaság Ez, amelyben lakunk; Nincs egy bokor se’, hol Meghúzhatnók magunk.

WASS ALBERT SZÜLINAPJÁN

Förgeteg (január) hava 8.-án… E napon született 1908. január 8.-án Válaszúton, Gróf szentegyedi és cegei Wass Albert erdélyi magyar író és költő. A magyar irodalom egyik gyáván agyonhallgatott alakja.

Vízkeresztre

Vízkeresztre Jövének távol, boldog NapkeletrőlHárom Királyok, híres mágusok,Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről,Kiről legenda és jóslat susog. Ki született szegényen Betlehemben,Kit megöletne Heródes király,S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedveHoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár ! Szerecsen, indus, perzsa, mind csodáljaA Kisdedet, ki a jövő királya,S a csillagot, mely homlokán ragyog.