Scroll To Top

Épített értékeiben él a Nemzet.
A hazafiság minimuma épület-örökségünk védelme.

Patton szülinapján…

Enyészet (november) hava 11.-én…

E napon született George Smith Patton Jr. Kaliforniában, San Gabrielben 1885 november 11.-én. 
A legendás tábornok, aki eggykalap alá vette a kisoroszokat meg a nagyoroszokat…

Nem különösebben törekszem megérteni őket; maximum az érdekel, hogy mennyi vas meg ólom kell ahhoz, hogy végezzek velük.”

A saját krüptokommunistái pusztíították el ezért…

Az Amerikai Egyesült Államok Hadseregének négycsillagos tábornoka volt, aki a Második Világháborúban a földközi-tengeri hadszíntéren (Szicíliában) vezényelte győzelemre az Egyesült Államok hetedik hadseregét, majd a harmadik hadsereget Franciaországban és Németországban…

Szülinapján ajánlott a katonai pályafutásáról szóló remek életrajzi film:

A tábornok (1970) … 25 évvel a halála után is elkenve a végén az aljas merényletet…

Patton tábornok volt a szovjet, kommunista ideologia egészséges ellenképe. Úgy vélte, hogy ha leverték a németeket, akkor máris indulhatnak végre az amerikaiak a szovjetek ellen. Lángelme volt, aki fölismerte a történelmi helyzetet és évtizedekkel előre látott. Talán ezért is állították félre, majd orgyilkolták meg az amcsi komcsibarátok…

George S. Patton hadseregtábornok a szovjetekről : Nem különösebben törekszem megérteni őket; maximum az érdekel, hogy mennyi vas meg ólom kell ahhoz, hogy végezzek velük.”

A robbanékony természetéről és szókimondó nyerseségéről közismert George S. Patton hadsereg-tábornok, a Második Világháború egyik legkiválóbb hadvezére sohasem csinált titkot abból, hogy Sztálint és a szovjet bolsevik rendszert tekinti a nyugati civilizáció legveszélyesebb ellenségének.

Sztálin betegesen rettegett attól, hogy az angolszász erők a Vörös Hadsereget megelőzve foglalják el Berlint. Eisenhower (Ike) ezért – hogy megnyugtassa a gyanakvó szovjet diktátort – megállást parancsolt a Berlin előterébe érkezett amerikai csapatoknak. Patton dühe határtalan volt, amikor hírt kapott Ike (Eisenhower beceneve Sz.) Berlinnel kapcsolatos „érthetetlen” parancsáról, és TOMBOLT, AMIKOR EISENHOWER ŐT IS MEGÁLLÍTOTTA 1945 ÁPRILIS VÉGÉN, PRÁGA KÜLVÁROSAI ELŐTT. Döbbenet !!! Na ezt a rejtélyt kellene a történelemoktatásban kiemelni !!!

Patton durván kritizálta az amerikai politikai vezetést különösen Eisenhowert a szovjetekkel szemben tanúsított „gyáva és meghunyászkodó” magatartása miatt.

Patton a Colttal és a lovaglóostorával. (FORRÁS: U.S. ARMY PHOTO/ARCHIVE)

GEORGE S. PATTON 1945-BEN AMERIKA LEGISMERTEBB ÉS LEGNÉPSZERŰBB TÁBORNOKA VOLT, akit hősként ünnepelt a hátország, és akinek ezért mindenhová eljutottak a szavai.
Patton szovjetellenes kirohanásairól természetesen a Kreml is tudott…

Talán ez a „gyáva és meghunyászkodó” Ike sem „véletlen” lett később Amerikában elnök…

A náci Németország fölött aratott győzelem kivívásában óriási érdemeket szerzett George Patton heves szovjetellenessége miatt a háború utolsó hónapjaiban egyre kellemetlenebbé vált a szovjet-barát amerikai kormány  számára. A szovjet diktátor, Sztálin pedig egyenesen a halálát kívánta. Nem hiába …

FORRÁS: RIA/NOVOSTI ARCHIVE

PATTON NYÍLTAN HANGOZTATTA:
AMERIKÁNAK MEG KELL AKADÁLYOZNIA, HOGY A „VÖRÖS PESTIS” ELÁRASSZA EURÓPÁT !

1945 december 9.-én furcsa autóbaleset érte a tábornokot, akinek két héttel később, december 21.-én (a Napfordulón, Magyar Karácsonykor) bekövetkezett halálát mind a mai napig sűrű homály övezi.
Milyen érdekes dolog : 13 nappal a balesete után ugyan mibe hal bele a kórházban ?!

Patton parancsnoki Cadillac kocsija a baleset után (FORRÁS: WORLD WAR 2)

Ha nem gyilkolják meg a komcsi zsidaványok, akkor Magyarország is fölszabadulhatott volna a szovjet rabigából, és 4 évtized kommunista rémuralom helyett egy legalább kétszer ekkora, stabil és erős Igaz Magyarországon élhetnénk most emelt fővel …

A Galeazzo Ciano gróf, olasz külügyminiszter által „kialkudott” (a Wilson általi néptöbbségi elveknek megfelelő) Magyar Ország

Csonkországunk szellemi nyomorára jellemző, hogy történelmi igazságunkért küzdő Gian Galeazzo Ciano, Cortellazzo grófjának szobra eggyetlen (maradék) magyar városunkban sem áll…

De még egy utcája, tere sincsen ! Több mint 30 évvel az állítólagos rendszerváltás után…
Amíg Szeged eggyik főterét ma is a Városunkat bombáztató Rooseveltről emlegetjük… és nem Cianóról, a jótevőnkről, meg nem Pattonról, aki a bombáztatóval szemben legelszántabb jóakarónk volt…
Népirtó kommunisták neveivel pedig országunk közterei máig tele vannak hintve!
Csak eggyetlen példa: Zsigmond királyunk útját ma is Frankel Leó bitorolja…

Bár ma volna Amerikának egy Pattonja !!! Talán aljas gyilokkal Őt is félreállítanák…

Komcsi nyikhajok máig is díszelegnek utcanévtábláinkon, míg Patton utca pedig Magyarországon egy sincsen !!! Talán épp ezekért a bátor, magyar-barát mondataiért: „Nem különösebben törekszem megérteni a szovjeteket; maximum az érdekel, hogy mennyi vas meg ólom kell ahhoz, hogy végezzek velük.”AMERIKÁNAK MEG KELL AKADÁLYOZNIA, HOGY A „VÖRÖS PESTIS” ELÁRASSZA EURÓPÁT !

Ajánlott ma minden magyarnak a film:

Patton: The Movie and the Man. Released in 1970, this film is a… | by Steve  Newman Writer | Medium

Olvasói (válasz)levél, hozzászólás (a kor még élő öreg tanújától) :

Mind igaz. A Hunyadi hadosztály a Patton (3.) hadserege előtt tette le a fegyvert. Három héttel később Patton elkezdte ujjászervezni a hadosztályt. Amerikai fegyverekre, az ő tisztjei, altisztjei képezték át a legénységet. Stalin tudomást szerzett erről és levélben tiltakozott az amerikai elnöknél. Ezután váltotta le Eisenhower Patton-t. Vagy ők ölették meg vagy engedélyt adtak az oroszoknak a „kilövésre”. Érdemes elolvasni egy magyar származású amerikai író (!) Ladislas Farago könyvét Pattonról.
Magyaródy Szabolcs, Canada
Thu, 11 Nov 2021 21:18:59

Olvasói levél :

Patton történetéhez még hozzá tehetnénk az okot, amiért megölték vagy megölették a szovjet ügynökökkel :

Mikor  a  Harmadik hadfsereg  megszállta  Bajorországot és  Ausztria  egy részét, rögtön meg  akarta  támadni  a vörös  hadsereget.  Német  gyalogsággal, páncélosokkal és  amerikai páncélosokkal, légierővel. Hamar végzett  volna a már kivérett vörösökkel …

Ennek érdekében  helyreállította  a  Hunyadi  hadosztályt is : Megkezdte az  amerikai fegyverekre a kiképzést is. A  szétszaladt hadosztályt  egy arany vitézségi érmes  Hunyadi zászlóalj parancsnokkal, V. Duska  György századossal kezdte összeszedni a népet. 

Ennek  hamar vége lett, mert Sztalin  az  amerikai árulók által tudomást  szerzett erről és tiltakozott Rooseveltnek írott levelében. Erre  Pattont azonnal leváltották és  egy névleges ellátó hadsereg  parancsnokának nevezték ki, majd  valahogyan  elpusztították.

A két Duska  Kanadában élt és halt meg.

Magyarody

Sat, 11 Nov 2023 15:10:28

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA
CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN,
DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN,
NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIG HISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Kalendárium