Scroll To Top

Böngészés: Magyarmentés

Somlay Artúr szülinapján

Jégbontó (február) hava 28.-án 1883-ban e napon született Budapesten Schneider Artúr; a későbbi Somlay Artúr, kétszeres Kossuth-díjas magyar színész és színésztanár. Édesapja Schneider Artúr a monarchia katonatisztje, öt gyermeket atyja.

Fáj kimondanom, de Orbán Viktor ezúttal hatalmasat hibázott!! A pénteki nyilatkozata csak olajat öntött Gyurcsányék tüzére. Az elnöki kegyelem célja, funkciója az esetleges bírói, bírósági hibák, koncepciós ítéletek korrigálása.

Lidi ladin – A nyelvszabadság napján …

A rhaetoromán nyelvszabadság napján illendő más elnyomott nyelvekről is szólanunk… 1938-ban e napon Jégbontó (február) hava 20.-án Svájcban népszavazással a roman(c)s – azaz a rétoromán – lett a svájci nemzet negyedik hivatalos nyelve. (A német, a francia meg az olasz után…) E nyelvet római rokonaitól – azaz a többi neolatin avagy újlatin nyelvektől – megkülönböztetendő,.

Gróf Apponyi Albert Trianoni Beszéde

Jégbontó (február) hava 16-án… 1920-ban e napon mondta el a legfőbb tanács előtt híres békebeszédét… a tárgyaló felek mind a négy nyelvén (!) Gróf Apponyi Albert. Hiszen anyanyelvi szinten beszélte Európa minden főbb nyelvét…   Gróf Apponyi Albert 74 éves korában (The Grand Old Man of Central Europe) …Nézetem szerint a.

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ – HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS ! – A MEGSZÁLLOTT HUSZT HAZATÉR !

Óévbúcsúztatóul, a tovatűnő meddő óév(ek)re való visszatekintésűl …E napon írta Kölcsey Ferenc remek epigrammáját : Természetesen az eredetit letörölte az ördög népe… itt ez egy másolat… kalózok kell legyünk már a saját Hazánkban is, ha magyarok akarunk lenni… Mammón eltipor minden magyart… Itt az idő ! Mammón fölszámolására !!! Pusztítsuk. .

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ – HUSZT-ÉRTELMEZÉS – VERSÉRTELMEZÉS

1831 december 29.-én… Óévbúcsúztatóul, a tovatűnő meddő óév(ek)re való visszatekintésűl kínálom ma is a Husztot…E napon, december 29.-én írta Kölcsey Ferenc remek 8-sorosát, örök ódon epigrammáját : Igyekeztem föltenni a költemény szavalatát legszebben aláfestő, így legjobban értelmező, vár-látványos filmet is… Természetesen az eredetit letörölte az ördög népe… itt ez egy. .

VÉRES NAPOKRÓL ÁLMODOM…

Petőfink e napon írott költeménye ma súlyos tanulságok forrása : Hajdan volt Magyarság !Mi maradt mára mindebből ? Ronygyemberek özöne rágja ma szét Hazánk testét… Petőfi Sándor – VÉRES NAPOKRÓL ÁLMODOM… Véres napokról álmodom,Mik a virágot romba döntik,S az ó világnak romjainAz új világot megteremtik. Csak szólna már, csak szólna márA.

Eger Diadala napján

Mag (október) hava 17.-én 1552-ben e napon zajlott Eger ostromának utolsó napja. Előzményül ajánlott: Szolnok eleste Másfél hónappal azelőtt, 1552 szeptember 9.-én kezdődött Eger várának ostroma.

Kenyérmezei Diadalunk napján

E napon történt történt… 1479 október 13.-án…Érdemes emlékeznünk hát e napon dicsőséges diadalunkra ! A kenyérmezei csata azaz illőbben, magyarul a Kenyérmezei Diadal az Alkenyér (Zsibód) melletti Kenyérmezőn történt ütközet 1479 Mag (október) hava 13.-án Mátyás magyar király hadserege és az Oszmán Birodalom portyázó serege között. Megjegyzendő: akkoriban még illendőn.

Sinka István szülinapján

Föld (szeptember) hava 24.-én … 1897-ben e napon született Sinka István Nagyszalontán. († 1969) Kossuth-díjas (1990) népi írónk és költőnk ma is ismeretlen.

Tamási Áron szülinapján

Föld (szeptember) hava 20.-án… 1897-ben e napon született Tamási Áron. Tamási Áronnak kétszer kellett megélnie Szülőföldje megalázó megszállását.

Eger Viadala – Eger Diadala

Előzményül ajánlott: Szolnok eleste 1552 szeptember 9.-én kezdték el ostromolni Eger várát a törökök, erős tüzérségi tűzzel igyekezve rést ütni a falakon. Korabeli rajzon… Eger vár ostroma 1552-ben a Földbástya, a Bolyki-torony és a Bebek-bástya valamint az Ó-kapu lövetésével kezdődött… 1552-ben Mag (október) hava 17.-én zajlott Eger ostromának utolsó napja.