Scroll To Top

Böngészés: Magyarmentés

Somlay Artúr 140. szülinapján

Jégbontó (február) hava 28.-án 1883-ban e napon született Budapesten Schneider Artúr; a későbbi Somlay Artúr, kétszeres Kossuth-díjas magyar színész és színésztanár. Édesapja Schneider Artúr a monarchia katonatisztje, öt gyermeket atyja.

A nyelvszabadság napján – ma 85 esztendeje…

A rhaetoromán nyelvszabadság napján illendő más elnyomott nyelvekről is szólanunk… Ma 85 esztendeje… 1938-ban e napon Jégbontó (február) hava 20.-án Svájcban népszavazással a roman(c)s (rétoromán) lett a nemzet negyedik hivatalos nyelve. (A német, a francia meg az olasz után…) E nyelvet római rokonaitól megkülönböztetendő, mostanában roman(c)s nyelvként emlegetik…A rhaetoromán nyelveket a római Raetia vagy Rhaetia tartomány örökén a rhaetiak,.

Gróf Apponyi Albert békebeszéde

Jégbontó (február) hava 16-án… 1920-ban e napon mondta el a legfőbb tanács előtt híres békebeszédét… a tárgyaló felek mind a négy nyelvén (!) Gróf Apponyi Albert. Hiszen anyanyelvi szinten beszélte Európa minden főbb nyelvét…   Gróf Apponyi Albert 74 éves korában (The Grand Old Man of Central Europe) …Nézetem szerint a.

Baloga a balga MAGYARGYŰLÖLŐ UKRÁN oligarcha

Megin’ a neonáci ukraniták gyötrik az őslakos magyarokat…Halljuk hát, hogyan látja ezt a nemzetközi népirtósdit egy kárpátaljai magyar ! És a világ tűri ezt a rasszizmust … a magyar dplomácia pedig máig nem követelt legalább ENSZ-katonákat… életvédő békefönntartókat… az ukránok által terrorizált (jóval több, mint) ezeréves magyar Kárpátaljára !!! Vajon,. .

Kárpátalja mindig is magyar terület volt…

Orosz professzor mondja el az elnyomott magyarok és ruszinok sorsát… Georg Spöttle a hályogkovács biztonságával süketel persze most is… „Nem történtek magyargyilkosságok…” Hát ettől ép elméjű magyar levegőért kapkod… Mindenki, aki tájékozódik, tudja, hogy tömeggyilkosság zajlott a magyarok ellen a Kárpátalján 1944 óta… Még az 1990-es években is magasabb volt. .

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ – HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS ! – A MEGALÁZOTT HUSZT HAZATÉR !

Óévbúcsúztatóul, a tovatűnő meddő óév(ek)re való visszatekintésűl …E napon 191 esztendeje írta Kölcsey Ferenc remek epigrammáját : Természetesen az eredetit letörölte az ördög népe… itt ez egy másolat… kalózok vagyunk már csak a saját Hazánkban, ha magyarok akarunk lenni… Mammón eltipor minden magyart… Itt az idő ! Mammón fölszámolására !!!. .

Volodimir Zelenszkij szerint csak akkor jöhet létre a béke, ha Oroszország kivonul minden megszállt területről… de mint tudjuk, ő, Etelköz átmeneti ura nagyon kemény… és fedezet nélkül is nagyon bátor… az összezabrált Ukrajnát lakó népek meg majd még bátrabban meg is szenvedik az ő kakaskodását… Verecke táján… Minden területet vissza. .

„Ideálom a felséges természet” – Bársony István szülinapján

Enyészet (november) hava 15.-én e napon… 1855 Enyészet (november) hava 15.-én született Bársony István Sárkeresztesen. Újságíróként, íróként… 72 évet élt és közel ezer írást hagyott hátra… 1881-től az Egyetértés című lapnál volt munkatárs, később a Hazánk, majd a Magyar Hírlap főmunkatársa 1907 májusáig, amikor a Budapesti Közlöny szerkesztője lett.

Petőfi szellemének Lejárt egy század… Ó, mi az neked,Kire eónok várnak az öröklétMély tengerében és kristály egében,Mi az neked, kit most kezd érteniVak és süket álmából ébredezveAz ember és most kezd hódolni szóval,Szívvel, virággal, zászlókkal, tüzekkel,Koldus-király pompával ünnepelvén.De néked ez szó mind, szellő csupán,Te másra vársz még, tettre, mely teremtÉs rombol. .

Babits Mihály : Petőfi koszorúi

Éppen kerek 100 esztendeje írta Babits Bihályunk az akkor 100 esztendős Petőfiről… Most így rá még 100 év múltán egészen időszerű, sőt talán még annál is időszerűbb ! „Avagy virág vagy te hazám ifjúsága” Hol a szem, szemével farkasszemet nézni?Ki meri meglátni, ki meri idézniaz igazi arcát?Ünnepe vak ünnep, s. .

VÉRES NAPOKRÓL ÁLMODOM…

Petőfink e napon írott költeménye ma súlyos tanulságok forrása : Hajdan volt Magyarság !Mi maradt mára mindebből ? Ronygyemberek özöne rágja ma szét Hazánk testét… Petőfi Sándor – VÉRES NAPOKRÓL ÁLMODOM… Véres napokról álmodom,Mik a virágot romba döntik,S az ó világnak romjainAz új világot megteremtik. Csak szólna már, csak szólna márA.

Ma 470 éve történt Eger Diadala

Előzményül ajánlott: Szolnok eleste 1552 szeptember 9.-én kezdték el ostromolni Eger várát a törökök erős tüzérségi tűzzel igyekezve rést ütni a falakon. Korabeli rajzon… Eger vár ostroma 1552-ben a Földbástya, a Bolyki-torony és a Bebek-bástya valamint az Ó-kapu lövetésével kezdődött… 1552-ben Mag (október) hava 17.-én zajlott Eger ostromának utolsó napja.