Scroll To Top

Böngészés: Holokauszt

. .

JACKO SZÜLINAPJÁN – DALLAL A FÖLD HOLOKAUSZTJA ELLEN…

Michael Jackson szülinapján illőn a dalával köszöntjük a Földet ! What about sunshine? What about rain? Mi van a napsütéssel ? Mi van az esővel ? Valami már régen nem stimmel… A százesztendős véneink is mind azt mondják: Ilyet még soha nem láttak ! Eltűnt a tél… Tombol a nyár…. .

Borzalmatos nácik meg fasiszták fakuló emlékeiről vinnyognak az internácik… miközben ma az eggyre fojtogatóbb bankfasizmusban élünk… Ideje lenne már az evangéliumot megidézni, és az uzsorásokat keresztényhez és keresztyénhez illően szétverni !!! A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kalmárokat talált, […] valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort.

Szent Bertalan éjszakáján … 

Aranyasszony (augusztus) hava 23.-áról 24.-ére virradólag… Szent Bertalan éjszakáján történt a Hugenotta Holokauszt !!! A 16. században dúló francia vallásháborúk folyamán 1572-ben Szent Bertalan éjszakáján zajlott a legszégyenletesebb eset: 1572 augusztus 23.-áról augusztus 24.-ére virradó éjszakán a békülési szándékkal a Párizsba gyűlt hugenották (francia reformátusok) nagy részét a király beleegyezésével lemészárolták a kathólikusok.

Hawai’i Holokauszt

Valószerűtlen tűzvihar emésztette föl Hawai őslakosainak városkáját…Most peddig a szenes romok közt megjelentek Mammón hiénái…Milyen érdekes ! A leégett házak telkeit máris vásárolnák… hogy betondzsungelt etermtsenek itt is, az őslakosok házainak helyén… Cui prodest ? Vajon kinek volt érdeke ez a tűz ? Véletlen ?! Ezt senki sem hiheti… Mammón. .

A Szentandrási Csata – egy régi muzulmániákus mészárlás meg fasiszlám fejdobálás napján…

Áldás (július) hava 23.-án… 1552-ben a Szentandrási Csatában ( Schlacht bei Sanktandreas ) a Maros jobb partján a mai Temes-Szentandrásnál megsemmisült a Temesvár megsegítésére fölvonult szegedi és bihari hajdúk serege… Tóth Mihály szegedi bíró csekélyke szabadcsapatával az ostromlott Temesvárba próbált Losonczy Istvánnak erősítést vinni. Losonczy a feleségének, Pekry Annának üzent, hogy próbáljon erősítést szervezni.

Orvoshiány van ! Eggyre mélyülő orvoshiány…Semmilyen intézkedés nem oldja, mert a nyugati bérek itthon máig elérhetetlenek, és orvosnak ma nem tódulnak a csillogó szemű gyerekek… Hiába rendezték most valamelyest a béreket, az elmúlt 30 esztendő kormányzati bűneit ennyivel rendezni nem lehet ! Nem divat már orvosnak menni, keményen és önfeláldozóan. .

Orvoshiány van ! Eggyre mélyülő orvoshiány…Mégis bebörtönzik őket ! Ezzel is csak tovább súlyosbodik az orvoshiány…Semmilyen intézkedés nem oldja e mélyülő hiányt, mert a nyugati bérek itthon máig elérhetetlenek, és orvosnak ma nem tódulnak a csillogó szemű gyerekek… Hiába rendezték utóbb valamelyest a béreket, az elmúlt 33 esztendő kormányzati bűneit. .

Leonardo DiCaprio – a Környezet Világnapján

A Természet és a Föld Holokausztja zajlik …Az emberiség mammóni szemetje kiirtja a Földi Életet… Sokan szóltunk már sokszor az emberi beavatkozások tarthatatlanságáról. Érdekes módon egyre süketebb fülekre találunk… Az Oscar-díjas Leonardo DiCaprio 2015-ös filmje remek összefoglalója az utóbbi évtizedek mindennapi gyilkos barbarizmusának.

Tria non örökén – Európa tartozik nekünk !

Európa örök adósunk…Európa tartozik nekünk !Amíg a tolvaj-számlát nem rendezi… Mindent vissza ! Aki ezt eggyetlen szóval is tagadja, az csak riherongy hazaáruló ! Tűzrevaló ! Európa tartozik nekünk ! Nem csak tisztelettel, az évszázadok keleti védőbástyájának… Nem csak 1956-ért… A világraszóló cserbenhagyatásunkért… De a wilsoni demokratikus, néptöbbségi elvek rasszista megtiprásáért is…. .

A Búr Háború tanulságai…

Ígéret (május) hava 31.-én… 1902-ben e napon lett a Második Búr Háborúnak vége. A britek 1806-ban jelentek meg Afrika legdélebbi pontján, és a Napóleoni Háborúk zűrzavarában tolakodva, hátulról sumákolva megszerezték Hollandia fokföldi gyarmatait.

Orosz olaj meg gáz helyett drágább amerikai ! – De mennyivel is drágább ?!

A Természet és a Föld Holokausztja zajlik …Az emberiség mammóni szemetje kiirtja lassan a Földi Életet… A mammóni szemét ördögnép most a pénzügyi hasznáért öleti az oroszt, a kisoroszt (ukránt) meg általuk a vereckei (kárpátaljai) magyart is… Magyar Őshazánkban, Etelközben meg Levédiában dúl a háború… Nagyorosz és kisorosz (ukrán) között…. .