Scroll To Top

Böngészés: Évfordulók

Lausanne-i Béke – 101 éve

101 éves a Lausanne-i Béke… 1923-ban e napon Lausanne-ban az antant hatalmak új békeszerződést kötnek Törökországgal, amely hatályon kívül helyezi az 1920-as Sèvres-i Békeszerződést. Gyáva népnek nincs hazája !De a törököknek bizony van !!! Három évvel korábban ezt kínálták nekik : 1920 augusztus 10.-én Mehmed Vahideddin szultán küldöttei és az Antant Hatalmak aláírták a Sèvres-i Békeszerződést, amely megfosztotta az Oszmán Birodalmat.

A Kücsük-Kajnardzsai béke – Kerek 250 éve !

Áldás (július) hava 21.-én… Kerek 250 éve ! 1774-ben e napon az Orosz Birodalom és az Oszmán Birodalom megköti a Kücsük-Kajnardzsai békeszerződést. … és az eredménye… Etelközben még egy évtized sem telik el a függetlenség és az újabb megszállás között… Amit ma Ukrajna magjának hiszünk  – az Aszói tengerrel a közepén – 250 éve még Törökország.

Gyalu – ARANY BATÁR

ARANY BATÁR Mennek az utcán ballagva, sietve,Kinek hogy futja az ideje, kedve,Közönyösen, vagy vigan, vagy borongón,Mélázva kalandon, vagy napi gondon. És hirtelen egy utcafordulónálSzemükbe tünik a fekete csótár,Arany pompával és üveg tetővelA Szent Mihály lovas szekere jő fel.

Gyalu – Medievo

Medievo A vén barát ott guggol a sarokbanTíz éve már, az ég derült, borult,Derűben és borúban rójja, rójjaA trójai tízéves háborut. Feketével, bíborral és arannyalKiszínezi a szálló éveket.Künn a világban a had messze nyargal.A Krisztus sírját vívja a sereg.

A Háttíni Csata napján

Áldás (július) hava 4.-én e napon… 1187-ben zajlott a Hattíni Csata, a keresztes háborúk egyik fordulópontja, amely a Guidó (Guy de Lusignan) jeruzsálemi király vezette keresztény hadak és a Szaláh ad-Dín egyiptomi szultán vezette muzulmán sereg között zajlott „Hattín szarvai”-nál, Tibériás várostól 10 km-re nyugatra. A csata a muzulmánok teljes győzelmével zárult, Jeruzsálem haderejének nagy része odaveszett az ütközetben, így a.

Budapest

Valami furcsa füst lebeg fölötted,Mint áldozati füst, amely lecsap,Sötétre mosva falakat, tetőket,Míg annyi ember topog, szürke rab. Itt annyi veréb páváskodva rebbenÉs annyi síber kúszik, mint zsiványÉs annyi színész ágál nappal, esteS gurul arannyal bélelt sok silány.

Gyalu – Arany Jánoshoz

Arany Jánoshoz Falusi csöndben, termékeny magánybanMegint utódod lettem, nagy előd,A nyugalomban gazdag aratás vanÉs én megállok csűreid előtt : Te vagy a költő most nekem, ki messzeViharban jártam, hol jég s vér esett.És elpártolt a hűtelen szerencse,Hogy káromolnom kelle az eget. Ma visszatértem álmok falujába,Hol ákác bólog és szunnyad a.

Itt lenne már az ideje megismerkednünk a saját történelmünkkel !. .

Verecke táján… meg azon is túl – 2024-ben

Nap (június) hava 21.-én jelent meg először a Verecke táján… A szűntelen dúló Etelközi Zűrben forrón együttérzünk az ukrán terror alatt sínylődő magyar testvéreinkkel … Ebben segít ma Gyalunk ékesen szép költeménye… a „Nagy Magyar Magányban”… Ha létezik ma Magyar Ország, ott a Verecke táján-t minden magyar tudja… és a. .

Izland Napján

Nap (június) hava 17.-én… éppen 80 esztendeje… 1944-ben e napon Izland – ahogy ők ejtik Ísztland – kikiáltotta a függetlenségét. Tévetegen Izland izlandiul helyesen Ísztland szigetország az Atlanti-óceán északi részén, Grönland és Szkótország között, a Feröertől északnyugatra, a két hatalmas kéreglemez – az eurázsi meg az észak-amerikai lemez határvonalán.

Fülek vára megszállva ! – és megint !

470 éve… Nap (június) hava 16.-án… 1554-ben e napon, június 16.-án az oszmán hadsereg árulással elfoglalta az észak-magyarországi Fülek várát (is). Fülek azóta többször is fölszabadult, de 1945 óta már megint megszállás alatt áll…Európa pedig hallgat és asszisztál az ethnikai piszkolgatásokhoz, a népek, de különösen a magyar nép önrendelkezési jogának sárba tiprásához… Bebek.

A TITÁN napján

A TITÁN – a Szegedben A sziklán fekszik gúzsbakötve, némán,Mert az egekből tüzeket lopott,A máját tépi kondor keselyűhad,Sötét, miként a gond, gyors, mint a végzet.Magányossága zord kővánkosánŐ egy dicső holnapról álmodikÉs néma, mint az éj és mint a sír,Melyből föltámadás lesz s győzelem !Nem érzi már a sast és a sebet,Nem. .