Scroll To Top

Böngészés: Évfordulók

Hunzahon szabadsága várat magára…

Föld (szeptember) hava 25.-én fosztották meg Hunzaországot a szabadságától… Amíg a fél világ az ukránok jogain vinnyog, az elmúlt fél évszázadban mind elmulasztottak eggyet is vinnyanni a derék hunzákért !!! Vajon miért is ez az arcátlan, tüntető antihunza kirekesztés ?! Beköszöntött az ősz Hunzaföldön is… De vajon hoz-e hunza szabadságot. .

Tengerbolygó ♆ a Neptúnusz szülinapján

1846-ban e napon fedezte föl A Neptúnusz bolygót Berlinben Galle német csillagász. E tengerkék bolygót a színe miatt Neptúnuszról, a vizek meg tengerek római istenéről nevezték el.  Fölfedezője a azépéletű Johann Gottfried Galle (1812 – 1910), a Berlini Obszervatórium csillagásza.

(Teher)Autómentes Nap, Hét és Élet

Az Európai Autómentes Nap – autómentes világnap – European Car Free Day – 1998 óta minden évben Föld (szeptember) hava 22.-én tartatik. Utóbb Európai Mobilitási Hétté nőtte már ki magát… Van még tennivalónk bőven ! A világ kavarog, a lusták meg a mihasznák csak eggyre rosszabb irányba tolják… Pedig e kezdeményezés valóban remek ! 2016-ban ezzel a.

Madách Sztregován

Föld (szeptember) hava 17.-én… éppen e napon… Madách Sztregován … Vihar után, örök borubanNem is lesz több fény soha tán –Ül térdig porban és hamuban,Egyetlen társa a magány.Magyar magány, világmagány, haj,Igen bolondul forrt a must,Véres szüret után nagy árnyak.Kísértetek. Bort, famulus ! Bort, famulus.

Az utolsó kolerajárvány Magyarországon …

Föld (szeptember) hava 14.-én… 1872-ben e napon tört ki Magyarországon az utolsó nagy kolerajárvány. A halálos áldozatok száma a hivatalos összegzés szerint 250 ezer körül volt… Minthogy megint jön… a betegeim gyakran kérdezik, hogy mikor lesz már vége ennek a koronavírusnak ?! A válaszom egyszerű : Éppen akkor, amikor a mobiltelefonnak ! Értetlenül.

140 éves (lönne) a Szögedi Öreghíd

Föld (szeptember) hava 13.-án…  Hidunkat 1880 december 14.-én kezdték építeni és 1883 szeptember 13.-án adták át a forgalomnak ünnepélyesen. Délig ingyen lehetett átmenni, utána már fizetős volt az átkelés… ennek nyomát őrzi a négy csonka hídvámtorony a híd lábainál… A fölsőpályás híd a folyómedret eggy ívvel, az ártéri részt meg.

Az asszony mindenben engedelmeskedik az urának – 101 esztendeje…

Föld (szeptember) hava 12.-én… 1922-ben e napon Magyarországon kirekesztették a menyasszony házassági esküjéből azt a kifejezést, hogy : „Mindenben engedelmeskedik a férjének.” Szinte költői kérdésem : Mi lett jobb azóta ? Jobbak lettek a házasságok ? Boldogabbak lettek az emberek ?vagy…Boldogabbak lettek az asszonyok ? Hááát… Az utóbbi 101 esztendőben bizonyosan nem. .

A Zentai Csata Napján – (H)Őseinkre emlékezve…

Föld (szeptember) hava 11.-én… 1697-ben e napon zajlott a Zentai Csata A Zentai Csata 1697 szeptember 11.-én a török hódoltság alatti magyar területek visszafoglalásának egyik legjelentősebb és legvéresebb csatája volt. A szövetséges keresztény sereg Savoyai Jenő herceg vezetésével győzelmet aratott az Elmas Mehmed nagyvezír által vezetett török hadakon, a mindezt végignéző II.

Saint Germain – e napon tépett húsunkba a Nyugat !

Saint Germain gyalázata e napon történt ! Osztrákhízlalás magyar húsból ! Hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy Magyarország szétszaggatása nem Trianonnal kezdődött !A Nyugatot védelmező Történelmi Magyarország meggyalázásával a Nyugat nem várt két esztendőt !Ha már beletépett az osztrák nemzethúsba, hát vetett nekik koncot a magyaréból ! A vesztes Ausztriának osztatott Magyarország. .

Eger Viadala – Eger Diadala

Előzményül ajánlott: Szolnok eleste 1552 szeptember 9.-én kezdték el ostromolni Eger várát a törökök, erős tüzérségi tűzzel igyekezve rést ütni a falakon. Korabeli rajzon… Eger vár ostroma 1552-ben a Földbástya, a Bolyki-torony és a Bebek-bástya valamint az Ó-kapu lövetésével kezdődött… 1552-ben Mag (október) hava 17.-én zajlott Eger ostromának utolsó napja.

Szigeti veszedelem – SZIGETVÁR ELESTÉNEK NAPJÁN EMLÉKEZZÜNK A VÉGSŐKIG KITARTÓ (H)ŐSEINKRE!

Ezen a napon esett el Szigetvár… Szigetvár ostroma 1566 nyara végén és ősze elején zajlott Szigetvár várvédői és a muzulmán oszmán haderő csapatai között. Maga Nagy Szulejmán szultán az ostrom közben, táborában haldoklott majd hunyt el titokban, amíg a seregei döntő győzelmet arattak.

Szerelem

Szép, ősi szó, mámoros messze illat,Távoli akkord, fájó és örök,Beárnyékozod borús álmainkat :Égi követ liliomok között.A végzet voltál vesztett ifjúságomSzent tavaszában: élet és halál,Bús életem és gyönyörű halálomÉs elhagyál ! Emlékezem reád vigíliákon,Könyvek és könnyek és borok között,Ha elkerül a béke és az álomS az elmúlás rút váza rám zörög.Emlékezem. .