Scroll To Top

Böngészés: A nap költeménye

A „Hymnus” szülinapján

A Magyar Kultúra Napján – Vajon, hányan tudjuk még a „Hymnus”-t?Szavaljuk e napon büszkén együtt szüleinkkel, gyermekeinkkel, unokáinkkal ! Bő kétszáz esztendeje íródott a Hymnus ! Kölcsey Ferenc: Hymnus – Csernák János szavalatában… A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljükFörgeteg (január) hava 22.-én, a Hymnus íródásának emlékére. Kölcsey Ferenc (1790–1838).

Madách szülinapján

Förgeteg (január) hava 20.-án… E napon – 1823. január 20.-án – született Sztregovai és kiskelecsényi Madách Imre Alsósztregován, majd ott is húnyt el 41 esztendő múlva… Alsósztregován (1864 október 5.-én). Író-költőnk, az ügyvéd, a politikus, a Kisfaludy Társaság rendes és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja a magyar irodalom és különösen a dráma óriása volt.

A farkasok dala

Petőfi (ma már 200-nál is több) szellemében ím a mai versünk… A farkasok dala Süvölt a zivatar A felhős ég alatt, A tél iker fia, Eső és hó szakad. Kietlen pusztaság Ez, amelyben lakunk; Nincs egy bokor se’, hol Meghúzhatnók magunk.

Tutajok a Tiszán…

A némán ballagó vizenTutajok úsznak szeliden.Nekem mindegyik izenet,Mely megállítja szivemet. Máramaros, a régi, szép,Melynek vidoran zöld vizétBámultam bús fiatalon,Izen nekem a tutajon.

Gyalu – Prométheusz

Förgeteg (január) hava 11.-én … e napon jelent meg először… Prométheusz Leáldozó nap bíborábanFürdik a Kaukázus orma,Nyugaton rózsás felhők fátylaHull a fölkélő csillagokra.Susog, suttog az alvó tenger,Szerelmesét szólitja lágyan,Megreszket a virágok kelyheSzűzi, titkos szerelmi lázban. S a bíboros hegy meredélyénA rózsafelhők lágy ködébenPrométheusz, titánok atyjaKesereg egymagán, sötéten.Fölkél a hold.

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ – HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS ! – A MEGSZÁLLOTT HUSZT HAZATÉR !

Óévbúcsúztatóul, a tovatűnő meddő óév(ek)re való visszatekintésűl …E napon írta Kölcsey Ferenc remek epigrammáját : Természetesen az eredetit letörölte az ördög népe… itt ez egy másolat… kalózok kell legyünk már a saját Hazánkban is, ha magyarok akarunk lenni… Mammón eltipor minden magyart… Itt az idő ! Mammón fölszámolására !!! Pusztítsuk. .

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ – HUSZT-ÉRTELMEZÉS – VERSÉRTELMEZÉS

1831 december 29.-én… Óévbúcsúztatóul, a tovatűnő meddő óév(ek)re való visszatekintésűl kínálom ma is a Husztot…E napon, december 29.-én írta Kölcsey Ferenc remek 8-sorosát, örök ódon epigrammáját : Igyekeztem föltenni a költemény szavalatát legszebben aláfestő, így legjobban értelmező, vár-látványos filmet is… Természetesen az eredetit letörölte az ördög népe… itt ez egy. .

Juhász Gyula – Betlehem(es ének)

Bethlehem azaz Béjth Leħem (ܒܝܬ ܠܚܡ) – Kerek száz esztendeje látott Napvilágot ! Betlehem Ó emberek, gondoljatok ma rá,Ki Betlehemben született ez este,A jászol almán, kis hajléktalan,Szelid barmok közt, édes bambino,Kit csordapásztoroknak énekeKöszöntött angyaloknak énekével. Ó emberek, gondoljatok ma rá,Hogy anyja az Úr szolgáló leányaÉs apja ács volt, dolgozó szegény.És.

Tápai lagzi

Brummog a bőgő, jaj, be furcsa hang,Beléjekondul a repedt harang,Kutyák vonítanak a Holdra fel,A túlsó parton varjúraj felel. Brummog a bőgő, asszony lett a lány,Az élet itt nem móka s nem talány,A bort megisszák, asszonyt megverikÉs izzadnak reggeltől estelig.

Ének a víg barátról

E napokban született Gyalunk e költeménye … Ének a víg barátról Papok krónikája ránk hagyta e mondátHadd mondjam el, ahogy eleink dudolták : Szent Gál klastromára leszállott az este,Portázó magyar had szállását kereste. Pilises barátok, ki erre, ki arra,Ész nélkül futottak északra, nyugatra.

Góg és Magóg fia vagyok én,Hiába döngetek kaput, falatS mégis megkérdem tőletek:Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én,Fülembe még ősmagyar dal rivall,Szabad-e Dévénynél betörnömÚj időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek,Legyek az új, az énekes Vazul,Ne halljam az élet új dalait,Tiporjatok reám durván, gazul. De addig sírva, kínban, mit se várvaMégiscsak száll.

Verecke táján… meg azon is túl – 2023 ádventjén

Ádventben a még mindig dúló és folyvást magyar életeket faló Etelközi Zűrben illő mélyebben együttérezzünk az ukrán terror alatt sínylődő magyar testvéreinkkel is…Ebben segít ma Gyalunk ékesen szép költeménye… a „Nagy Magyar Magányban”… Ha létezik ma Magyar Ország, ott a Verecke táján-t minden magyar tudja… és a nemzetközi „Nagy Magyar Magányban” a. .