Scroll To Top

Böngészés: Nemzetveszejtés

Újabb merénylet a Nemzet ellen – Budenz-ház bontás alatt

Az ugor-nyelvcsalád megalkotójának és a megalkotásának házát veri most szét az antimagyar sötétség ! Egy több mint másfél évszázados öreg épületet pusztít el megint a pénzéhség szelleme székes fővárosunk arcáról. A Magyar Nemzet kultúrkincse Mammón ördögi munkálódásának esik áldozatul… ahelyett, hogy a Nemzet büszkeségeként hirdetné Nyelvünk egyedülállóságát… Eszményi hely (lehetett.

Magyarország német megszállása – 80 esztendeje

Magyarország német megszállása 1944 március 19.-én… Hetvenöt évvel ezelőtt ezen a napon szállták meg a náci német csapatok Magyarországot. Hazánk elveszítette függetlenségét, és elkezdődött a 20.

Kun Béla, antimagyar hazaáruló szülinapján

Kun Béla (született: Kohn Béla) újságíró, nemzetvesztő politikus, a magyarellenes fajgyűlölet harcos szónoka, a magyar Vörös Terror sanda atyja. Kosztolányi szerint a lopott aranyak rajongója… († 1938) A nemzet szégyene, hogy egy ilyen elvetemült fajgyülölő valaha is élősködhetett a magyaron… „Kun Béla repülőgépen menekült az országból.

Pongrátz Gergely szülinapján…

Jégbontó (február) hava 18.-án… 1932-ben e napon született Szamosújvárott Pongrátz Gergely, az 1956-os forradalom hőse, a Corvin-közi fölkelő csoport parancsnoka († 2005) Pongrátz Gergely édesapja ágán erdélyi örmény ősöktől (Pungucz) származott, édesanyja pedig lengyel származású volt. Egészséges gondolkodású, antikommunista értelmiségi családba született.

Dimitrije Sztojakovics – „a magyar Quisling”

Förgeteg (január) hava 5.-én… 1883-ban e napon született Dimitrije Sztojakovics, a mindent kiforgató rác ügynök, aki később Sztójay Döme néven hazaáruló magyar miniszterelnök († 1946) A rác (szerb) származású ügynök volt „a magyar Quisling”. Sztojakovics, a „Sztójay” a Vörös Terrornak dolgozott, ügynökösködött !!! Azután őket is elárulta ! Végül megint csak hazaáruló lett !.

A Juszt meg a Koncz meg más hazaárulók hazudozásai

A posztkomcsi kor képernyőin a hivatásos hazudozóinak története…. .

A madár fiaihoz – 105 esztendeje

Belgium német megszállásakor mindenki vinnyant… egész Európa fennen vinnyogott…Erdély oláh megszállásakor pedig… egész Európa kussolt és sunnyogott… A Tűz 1918 december 21.-ei számában jelent meg a bal-líberális Juhász Gyula ezen 105 éve elhallgatott, megindítóan őszinte írása a hitvány Európa, a Nyugat kettős mércéje, de leginkább méltatlan hallgatása és Magyarország kifosztása. .

ERDÉLYBEN – e nap verse – Erdély megszállása napján

Érdemes elgondolkodni rajta, hogyan intett Petőfink Erdély költeménye 177 esztendővel ezelőtt, azaz már 72 esztendővel az oláh országrablás, Erdély alamuszi megszállása előtt… Petőfi Sándor : Erdélyben – Végvári Tamás szavalatában Barangol és zúg, zúg az őszi szél.Csörögnek a fák száraz lombjai,Mint rab kezén a megrázott bilincs.Hallgass, zugó szél, hadd beszéljek. .

80 éve Teheránban a Nyugat eladott bennünket a kommunizmusnak!

80 esztendeje !!! Enyészet (november) hava 28.-án… e napon… 1943-ban, e napon kezdődött a tanácskozás, amelyen eladtak bennünket Teheránban mindenestül Sztálinnak. Egy Nobel-díjas fölajánlás helyett a kommunizmusnak!Ezt megelőzően – 1943 Jégbontó (február) hava 7.-én Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas szegedi professzor a németellenes magyar ellenzék képviseletében Isztambulban tárgyalt a békekötésről angol megbízottakkal..

Hunzahon szabadsága várat magára…

Föld (szeptember) hava 25.-én fosztották meg Hunzaországot a szabadságától… Amíg a fél világ az ukránok jogain vinnyog, az elmúlt fél évszázadban mind elmulasztottak eggyet is vinnyanni a derék hunzákért !!! Vajon miért is ez az arcátlan, tüntető antihunza kirekesztés ?! Beköszöntött az ősz Hunzaföldön is… De vajon hoz-e hunza szabadságot. .

Saint Germain – e napon tépett húsunkba a Nyugat !

Saint Germain gyalázata e napon történt ! Osztrákhízlalás magyar húsból ! Hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy Magyarország szétszaggatása nem Trianonnal kezdődött !A Nyugatot védelmező Történelmi Magyarország meggyalázásával a Nyugat nem várt két esztendőt !Ha már beletépett az osztrák nemzethúsba, hát vetett nekik koncot a magyaréból ! A vesztes Ausztriának osztatott Magyarország. .

Zelenszkij titkos múltja…

Az ukrán függetlenség napján itt az idő, hogy a kozákok büszke népe Z-től, az idegenszívű, lelketlen mészárostól is független legyen ! A világháború óta nem szárad senkinek a lelkén ennyi áldozat e térségben, mint e szociopata ügynökén ! Ez a métely felelős UKRAJNA széteséséért… Scott Ritter nyomozása eredménye : Zelenszkijt. .