Scroll To Top

Böngészés: Barmolmányok

150 éves (lenne) a dalmát és (e)isztriót nyelvek talján tudósa

A mai napon éppen 150 éves (lenne) Bartoli, a dalmát és (e)isztriót nyelvek talján tudósa… Matteo Giulio Bartoli Albonában, az Eisztrián született 1873 Enyészet (november) hava 22.-én. Szülőhelye (nyelvi) szelleméhez méltón az olasz nyelv rokonkörét kutatta a Isztrián, amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchia része volt.

Pfaff Ferenc szülinapján

1851-ben e napon, Enyészet (november) hava 19.-én született Pfaff Ferenc, a legendás hírű magyar műépítész, a Magyar Vasutak arculati megálmodója és pompás állomásépületeink tervezője († 1913). Hasonló állomások sora hirdette, hogy e vasút és az állomásai Egyazon Országhoz tartoznak…Magyarországon végigvonatozva az állomások is hirdették mind az együvé tartozást !Ezért is oly hasonlatos.

A VÖRÖS TERROR SZÜLINAPJÁN

AZ ELSŐ VÖRÖS TERROR avagy AZ OROSZ VÖRÖS TERROR SZÜLINAPJÁN érdemes fölidézni, hogy nem is olyan régen még piros azaz vörös betűs ünnepnap volt a legnagyobb népirtás születésének napja… Csaknem egy krisztusi korral ezelőttig kötelező, vörösbetűs ünnep volt e nap !!! Enyészet (november) hava 7.-e az 1917-es Októberi Orosz Forradalom –. .

Kolorádó kid

Az 1956-os forradalom évfordulójához méltó film ma estére… Bár… Nem éppen gyerekfilm !!! „Kreuzer, lázít a levestésztával ?” Kreuzer Béla melós a lóverseny és a szerencsejátékok rajongója jelentős nyereményhez jut a „lovin”, este a cimboráival mulat, de a titkosrendőrség már a nyomában van… A cellában Patkány (Göncz Árpád) módjára fülelő. .

Braunschweig terrorbombázása

1944 Mag (október) hava 15.-én zajlott Braunschweig terrorbombázása azaz a polgári lakosság gyújtóbombázása… Bombenangriffs auf Braunschweig am 15. Oktober 1944.

Buda ostroma és buta bukta 1542-ben

Mag (október) hava 9.-én… elbukott a Buda visszavételére való kísérlet… 1542-ben e napon… Két hét ostrom után kudarcot vallott a több nemzetiségű keresztény sereg, amely Buda visszafoglalására vonult fel…Talán nem is akarták igazán…Bizonyosan nem annyira, mint egy évvel korábban… akkor még a magyaroktól !!! Enea Vico metszete Buda és Pest 1542-es ostromáról Buda ostromának és buta buktának. .

A Nemzeti Múzeum megmentése napján…

A magyarok nagyon szeretik az amerikaiakat… ha van miért ! Ma 104 éve – 1919. Mag (október) hava 5.-én – mentette meg Harry Hill Bandholtz tábornok a Nemzeti Múzeumot az oláh fosztogatástól… Magyarország oláh (rumuny) megszállása (1918 november – 1919 november) a Nemzetek Szövetségének Legfelsőbb Tanácsa utasításai ellenére történt meg. Ezért Clemenceau.

Savonarola szülinapján

Föld (szeptember) hava 21.-én… Girolamo Savonarola [ejt: Dzsirólamo Szavonaróla] teljes nevén Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola Ferrarában született, 1452 szeptember 21.-én. Hírhedett fanatikus, elsöprő erejű beszédeivel megszerezte a firenzeiek támogatását, majd a tömegek segítségével átvette a hatalmat a városban és theokratikus azaz „istenhitű” diktatúrát épített ki.

Saint Germain – e napon tépett húsunkba a Nyugat !

Saint Germain gyalázata e napon történt ! Osztrákhízlalás magyar húsból ! Hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy Magyarország szétszaggatása nem Trianonnal kezdődött !A Nyugatot védelmező Történelmi Magyarország meggyalázásával a Nyugat nem várt két esztendőt !Ha már beletépett az osztrák nemzethúsba, hát vetett nekik koncot a magyaréból ! A vesztes Ausztriának osztatott Magyarország. .

Borzalmatos nácik meg fasiszták fakuló emlékeiről vinnyognak az internácik… miközben ma az eggyre fojtogatóbb bankfasizmusban élünk… Ideje lenne már az evangéliumot megidézni, és az uzsorásokat keresztényhez és keresztyénhez illően szétverni !!! A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kalmárokat talált, […] valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort.

Hirosima Holokausztja

Kenyér (augusztus) hava 6.-án történt Hirosima Holokausztja… Az amerikaiak által előidézett holokausztért máig senki nem fizetett kárpótlást… A japán város, Hirosima bombázása a második világháborút lezáró katonai hadművelet volt 1945-ben. A népirtó bombázást az amerikai légierő hajtotta végre… A Város nevéről…Hirosima (広島市): a japán „Hirosíma” város neve helyesen (magyarul írva), simán, csakis rövid „i”-vel !.

Felhőbe hanyatlott a drégeli rom…

Áldás (július) hava 9.-én… 1552-ben e napon vette be Drégely várát a Hazánkat dúló, majd megszálló török. Az ostromló budai pasa nem hagyott életben eggyetlen embert sem !!! Az utolsó küzdők között elesett Szondi György várkapitány is, akit bátor magatartásáért díszes pompával temettetett el Hádim Ali budai pasa.