Scroll To Top

Épített értékeiben él a Nemzet.
A hazafiság minimuma épület-örökségünk védelme.

A VÖRÖS TERROR SZÜLINAPJÁN

AZ ELSŐ VÖRÖS TERROR avagy AZ OROSZ VÖRÖS TERROR SZÜLINAPJÁN érdemes fölidézni, hogy nem is olyan régen még piros azaz vörös betűs ünnepnap volt a legnagyobb népirtás születésének napja…

Csaknem egy krisztusi korral ezelőttig kötelező, vörösbetűs ünnep volt e nap !!!

Enyészet (november) hava 7.-e az 1917-es Októberi Orosz Forradalom – Nagy Októberi Szocialista Forradalom – az Oroszországi Vörös Terror kezdete…

Lenin helyesebben szólva-ejtve Lényin beszéd közben… – Sajnos a gonosz antiorosz féktelen ordítozását nem „élvezhetjük” eredetijében…

A Nagy Októberi Forradalom november 7.-én… A juliánusz meg a gregorián naptár eltolódásához ajánlott olvasmány : A GERGELY-NAPTÁR NAPJÁN
Oroszország nem sokkal a Vörös Terror Kitörése után, 1918 január 31.-én tért át a Gergely-naptárra. Így kerülhetett a(z 1917-es) Nagy Októberi Szocialista Forradalom jeles évfordulója november 7.-ére…

A Lenin és Sztálin fémjelezte kommunista terror mellett az azóta kötelezően agyongyalázott, rettegetve szidott meg okádozott Hitler bűnei is messze eltörpülnek ! Mégsem tettük a helyére máig a világ legnagyobb népirtóit : az eszmei szerzőket : Marx és Engels,
valamint a kivitelezőiket : Lenin és Sztálin !!! No meg… Mao Ce Tung

Ha ezek a „szép arcok” végre már csak közvizeldék meg lábtörlők képeiként köszönnek majd vissza, akkor végre sorra vehetjük szidalomban a mérsékeltebb népirtókat is… Legyen végre REND a fejekben !!!

Hajdan Apám egy kis iskolatársát még a rendőrök vitték el, amikor játszásból a piros zászlót elérendő ugrált a cimborájával november 7.-én. Vajon ki éri el ? Összeverve vihették haza a szülei másnap… Ez a mai kikényeztetett kölyköknek már csak rémmesének tűnhet, pedig maga volt a véres valóság…
Az én gyermekkoromban már ekkora nem volt a nyomás, de rajongani kellett a szovjet hatalomért és annak minden jelképéért, a moszkvai Vörös Téri Díszszemle‘ért…

Érdemes lenne már végre őszintén beszélni a világ legnagyobb népirtásáról, a kommunizmusról :

A sikeres antimagyar uszításaik nyomán az idegenszívű rasszisták ránk is szabadították a rettenetet:

Bár november 7.-e eltűnt már az ünnepi palettáról… de azóta sem rendeztük sorainkat.
Lehetne új NEMZETI ÜNNEPNAPUNK – NÁNDORFEHÉRVÁR VIADALA !!!
Ez legalább egy igazi magyar sikerünnep lenne !!!

Hány évtizednek kell még eltelnie, hogy végre a helyükre kerüljenek a dolgaink ?!

A most düló Etelközi Háborúhoz is föltétlen ajánlott olvasmány még :

Kommunista holokauszt – Törjük végre át a hallgatás falát!
KOMMUNISTA HOLOKAUSZT – TÖRJÜK VÉGRE ÁT A HALLGATÁS FALÁT!

A szovjetek által kiirtott, mert a náci németek oldalára állt ukránok, azaz a Golodomor emlékének enyhítésére adta (a grúz Sztálin halála után) a kommunista Hruscsov az addig (már 200 éve orosz) Krímet Ukrajnának… újabb viszálygócot teremtve a világban…

A VILÁG LEGNAGYOBB HOLOKAUSZTJA – A KOMMUNIZMUS EMLÉKNAPJÁN

A Kommunizmus Vörösbetűs Ünnepének Emléknapján érdemes számot vetni a polgárság veszteségeivel… A világ legnagyobb holokausztja bizony a világ polgárságán esett !!!

A népirtó kommunisták kölkei ma is közöttünk járnak, a vérünket szívják… és a gondolat-terror hatalmát gyakorolják !!! Antimagyar kirekesztő rasszista módon bűnben… fekaözönnel öntik el Európát…

…És máig akadnak, akik remekül elmulatnak a világ legnagyobb népirtásának jelképével:

És vajon ugyanaz lenne-e egy másik önkényuralmi szimbólum megítélése a címkében ?
Hááát… az ellenponti Heilneken még várat magára …

A HEINEKEN ELZÁRÁSSAL BÜNTETENDŐ!

Magyar Kulturális Örökség Alapítvány : A Heineken elzárással büntetendő!
Hazánk hatályos büntető törvénykönyve 335.§-a alapján önkényuralmi jelkép használatáért …

A CSÍKI SÖR VISSZAVÁG

Minden Magyarnak ajánlott olvasmány :

Ajánlott még : HOLOKAUSZTOK…

Milyen érdekes…
A Sztálin által levadásztatott vetélytárs, Lev Davidovics Trockij († 1940), született Bronstein (Лев Давидович Троцкий) orosz bolsevik forradalmár is ezen a napon, Enyészet (november) hava 7.-én született 1879-ben…

A Vörös Terror eggyik atyja, az 1917-es októberi Orosz Forradalom eggyik vezéralakja, a Vörös Hadsereg megalapítója volt… Micsoda nap lehetett neki az 1917-es szülinapja ?!
1917 november 7.-e : Kétszeresen is a Gonosz Születése Napja !!

A szörnyeteg eltakarításáról szól Alain Delon egy elfelejtett filmje…

No persze… Mi sem természetesebb halál, mint Mexikóban egy jégcsákány a fejben…

No de akad magyar vonatkozása is a Vörös Terrornak… Halljuk hát a magyar szenvedés szavait !

Illyés Gyula – Egy mondat a zsarnokságról – Sinkovits Imre szavalatában…

Illyés Gyulánk e költeményét újra meg újra átélni, tudni, szavalni és gyermekeinknek is továbbadni minden magyarnak szellemi-lelki érlelődés…

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA
CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN,
DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN,
NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIG HISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Kalendárium