Scroll To Top

Az illegális bevándorlás - vagyis bűnözés - támogatása bűnpártolás !
A bűnpártoló politikusoknak börtönben vagy bitón a helyük !

125 éve született Tamási Áron

Föld (szeptember) hava 20.-án…

1897-ben e napon született Tamási Áron.

Tamási Áronnak kétszer kellett megélnie Szülőföldje megalázó megszállását.
Farkaslaka a szőke Nyikó mentén, a Székelyföld szívében ma is oláh megszállás alatt él…

Kossuth-díjas erdélyi magyar írónk, akadémikusunk, az Ábel – trilógia szerzője.

Még film is készült belőle… ha nem is adja vissza a könyvet… az eredetit…

Ahogyan Féja Géza írta: „A határőrök […] az erdő peremén vagy egyenest irtáson róttak első szállást […] Tamási Áronban is erdő zúgott vagy lélegzett szelíden, írásai magaslati levegőt árasztanak…”

Ajánlott olvasmány :

Tamási Áron 1966 május 26.-án hunyt el Budapesten.
Kívánságára szülőfalujában, Farkaslakán temették el. Itt látható ma is a sírja a templomkertben.
Sírkövén e felirat olvasható :

„Törzsében székely volt, fia Hunniának / Hűséges szolgája bomlott századának.”

Tamási Áron művei

1944-ig

 • Szász Tamás, a pogány – Kolozsvár, 1922 – novella
 • Ördögváltozás Csíkban – 1923 – novella
 • Ősvigasztalás; USA, 1924 – dráma
 • Lélekindulás; Fraternitas, Cluj-Kolozsvár, 1925
 • Ábel az országban; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1926 (Az Erdélyi Szépmíves Céh jubileumi díszkiadása)
 • Szűzmáriás királyfi, 1-2.; Erdélyi Szépmíves Céh, Cluj-Kolozsvár, 1928
 • Hajnali madár; Athenaeum, Bp., 1929 (Erdélyi írók művei)
 • Erdélyi csillagok. Elbeszélések; Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1929 (Pásztortűz könyvtár)
 • Címeresek. Regény; szerzői, Kolozsvár, 1931
 • Helytelen világ. Novellák; Concordia Ny., Kolozsvár, 1931 (Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei)
 • Ábel a rengetegben. Regény; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1932 (Erdélyi Szépmíves Céh kiadványa VI. sorozat)
 • Ábel az országban. Regény; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1933 (Erdélyi Szépmíves Céh VII.)
 • Ábel Amerikában. Regény; Révai, Bp., 1934
 • Énekes madár. Székely népi játék; Kazinczy, Tornalja, 1934 (a kék madár vonulathoz kapcsolódik).
 • Rügyek és reménység; SZEFHE, Bp., 1935 (A SZEFHE könyvek SZEFHE magyar regényei)
 • Jégtörő Mátyás. Regény; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1935 (Erdélyi Szépmíves Céh. kiadványa IX. sorozat)
 • Tündöklő Jeromos – Kolozsvár, 1936 – színmű
 • Magyar sorskérdések. Egy erdélyi író gondolatai; szerzői, Kecskemét, 1937
 • Ragyog egy csillag; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1937
 • Virágveszedelem; Révai, Bp., 1938
 • Szülőföldem; Révai, Bp., 1939
 • Három játék; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1941 (Erdélyi Szépmíves Céh kiadványa XII. sorozat)
 • Magyari rózsafa. Regény; Révai, Bp., 1941
 • Erdélyi jelentés a magyar szellem küzködéseiről; s.n., Bp., 1941
 • Csalóka szivárvány. Színjáték; Minerva Ny., Kolozsvár, 1942 (Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei XIII.)
 • Tamási Áron összes novellái; Révai, Bp., 1942
 • Téli verőfény. Elbeszélések; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1942 (Erdélyi Szépmíves Céh kiadványa. XIII. sorozat)
 • Virrasztás; Révai, Bp., 1943
 • A legényfa kivirágzik. Elbeszélések; vál., előszó Kanyár József; Stádium Ny., Bp., 1944 (Nemzeti könyvtár)

1945–1966

 • Szívbéli barátok. Ifjúsági regény; Révai, Bp., 1946
 • Hullámzó vőlegény. Színpadi játék; Révai, Bp., 1947 (Révai könyvtár)
 • Zöld ág; Révai, Bp., 1948
 • Kikelet. Válogatott elbeszélések; Révai, Bp., 1949
 • Bor és víz. Szüreti játék; Művelt Nép, Bp., 1951 (Színjátszók könyvtára)
 • Búbos vitéz. Mesejáték; Művelt Nép, Bp., 1952 (Bábszínpad)
 • Kossuth nevében. Toborzási jelenet; zene Lajtha László, táncösszeáll. Náfrádi László; Művelt Nép, Bp., 1952 (Színjátszók könyvtára)
 • Bölcső és bagoly. Regényes életrajz; Szépirodalmi, Bp., 1953
 • Hazai tükör. Krónika. 1832–1853; Ifjúsági, Bp., 1953
 • Szegény ördög; Művelt Nép, Bp., 1954 (Bábszínpad)
 • Szegénység szárnya. Félszáz elbeszélés; Szépirodalmi, Bp., 1954
 • Tamási Áron: Harmat és vér, Szinmű 1956
 • Kakasok az édenben. Színpadi játék; Szépirodalmi, Bp., 1956
 • Elvadult Paradicsom. Novellák. Összegyűjtött novellák 1922–1936; Szépirodalmi, Bp., 1958
 • Világ és holdvilág. Novellák. Összegyűjtött novellák 1936–1957; Szépirodalmi, Bp., 1958
 • Hegyi patak – 1959, színmű
 • Szirom és Boly. Magyar rege; Szépirodalmi, Bp., 1960
 • Játszi remény. Új novellák. Virágszál gyökere, és egy költői elbeszélés, Zöld ág; Szépirodalmi, Bp., 1961
 • Akaratos népség, 1-2.; Szépirodalmi, Bp., 1962
 • Hétszínű virág; Magvető, Bp., 1963
 • Világló éjszaka; Magvető, Bp., 1966

1967–1989

 • Vadrózsa ága; bev. Illés Endre; Szépirodalmi, Bp., 1967
 • Énekes madár. Székely népi játék; utószó Izsák József; Irodalmi, Bukarest, 1968
 • Rendes feltámadás. Válogatott novellák; vál., bev. Sütő András; Irodalmi, Bukarest, 1968
 • A bölcső és környéke. Szülőföldem. Részlet; Kriterion, Bukarest, 1976
 • Virágos veszedelem; vál. Bessenyei György; Móra, Bp., 1979 (Mókus könyvek)
 • Tiszta beszéd. Publicisztikai írások. 1923–1940; összegyűjt., utószó Bernáth Ernő, jegyz. Dávid Gyula; Kriterion, Bukarest, 1981
 • Szólít a szülőföld; szöveggond., bev. Z. Szalai Sándor, tan. Illés Endre; Szépirodalmi, Bp., 1985

1990–

 • Szülőföldem; Szépirodalmi Kvk., Bp., 1990
 • Egyenes Tóbiás. Novellák; vál. Dávid Gyula, Polis, Kolozsvár, 1994
 • Aranyos tekergők. Elfeledett írások; szerk. Urbán V. László; Kertek 2000, Bp., 1998
 • Gyökér és vadvirág. Válogatott novellák, 1922–1964; vál., szerk. Tamás Menyhért; Palatinus, Bp., 1999
 • Gyertyaláng a szélben; szerk. Annus József; Szabad Föld, Bp., 1999 (Szabad Föld kiskönyvtár)
 • Gondolat és árvaság. Esszék, cikkek, útirajzok, riportok. 1923–1935; összegyűjt., szerk., jegyz. Nagy Pál; Palatinus, Bp., 2000
 • Hűséges Mártonka; ill. Rusz Lívia; Alexandra, Pécs, 2000
 • Szellemi őrség. Esszék, cikkek, útirajzok, 1936–1965; összegyűjt., szerk., jegyz. Nagy Pál; Palatinus, Bp., 2001
 • Emberi szavak. Beszélgetések, vallomások, naplójegyzetek; összegyűjt., szerk., jegyz. Nagy Pál; Palatinus, Bp., 2003
 • Árnyas szülőföld; vál., szerk. Hunyadi Csaba Zsolt; Lazi, Szeged, 2006
 • Kedves otthoniak. Tamási Áron levelezése a farkaslaki családdal; összeáll., szerk., előszó Nagy Pál; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2006
 • Lőrincz József: Kellő igék, megtartó gondolatok. Szentenciák, vallomások Tamási Árontól; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2007
 • Ölelő szeretettel. Válogatott irodalmi levelek; vál., jegyz. Nagy Pál; Palatinus, Bp., 2007
 • Publicisztikai írások; Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2015
 • A legényfa kivirágzik. Mesék és elbeszélések; vál., szerk. Ugrin Aranka; Móra, Bp., 2015
 • Eszmélj, Ábel !; vál., szerk., sajtó alá rend. Urbán László; Helikon, Bp., 2016
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA / CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN, DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN, NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIG HISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Kalendárium

Isí Kazujosi
Isí Kazujosi
jún. 10.