Scroll To Top

Az Orvostudomány
mint magyar neve (is) mondja :
Tudomány, nem Propaganda !!! (Sz.)

125 éve született Tamási Áron

Föld (szeptember) hava 20.-án…

1897-ben e napon született Tamási Áron.

Tamási Áronnak kétszer kellett megélnie szülőföldje megalázó megszállását.
Farkaslaka a szőke Nyikó mentén, a Székelyföld szívében ma is oláh megszállás alatt él…

Kossuth-díjas erdélyi magyar írónk, akadémikusunk, az Ábel – trilógia szerzője.

Még film is készült belőle… ha nem is adja vissza a könyvet… az eredetit…

Ahogyan Féja Géza írta: „A határőrök […] az erdő peremén vagy egyenest irtáson róttak első szállást […] Tamási Áronban is erdő zúgott vagy lélegzett szelíden, írásai magaslati levegőt árasztanak…”

Ajánlott olvasmány :

Tamási Áron 1966 május 26.-án hunyt el Budapesten. Kívánságára szülőfalujában, Farkaslakán temették el. Itt látható ma is a sírja a templomkertben. Sírkövén e felirat olvasható :

„Törzsében székely volt, fia Hunniának / Hűséges szolgája bomlott századának.”

Tamási Áron művei

1944-ig

 • Szász Tamás, a pogány – Kolozsvár, 1922 – novella
 • Ördögváltozás Csíkban – 1923 – novella
 • Ősvigasztalás; USA, 1924 – dráma
 • Lélekindulás; Fraternitas, Cluj-Kolozsvár, 1925
 • Ábel az országban; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1926 (Az Erdélyi Szépmíves Céh jubileumi díszkiadása)
 • Szűzmáriás királyfi, 1-2.; Erdélyi Szépmíves Céh, Cluj-Kolozsvár, 1928
 • Hajnali madár; Athenaeum, Bp., 1929 (Erdélyi írók művei)
 • Erdélyi csillagok. Elbeszélések; Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1929 (Pásztortűz könyvtár)
 • Címeresek. Regény; szerzői, Kolozsvár, 1931
 • Helytelen világ. Novellák; Concordia Ny., Kolozsvár, 1931 (Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei)
 • Ábel a rengetegben. Regény; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1932 (Erdélyi Szépmíves Céh kiadványa VI. sorozat)
 • Ábel az országban. Regény; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1933 (Erdélyi Szépmíves Céh VII.)
 • Ábel Amerikában. Regény; Révai, Bp., 1934
 • Énekes madár. Székely népi játék; Kazinczy, Tornalja, 1934 (a kék madár vonulathoz kapcsolódik).
 • Rügyek és reménység; SZEFHE, Bp., 1935 (A SZEFHE könyvek SZEFHE magyar regényei)
 • Jégtörő Mátyás. Regény; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1935 (Erdélyi Szépmíves Céh. kiadványa IX. sorozat)
 • Tündöklő Jeromos – Kolozsvár, 1936 – színmű
 • Magyar sorskérdések. Egy erdélyi író gondolatai; szerzői, Kecskemét, 1937
 • Ragyog egy csillag; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1937
 • Virágveszedelem; Révai, Bp., 1938
 • Szülőföldem; Révai, Bp., 1939
 • Három játék; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1941 (Erdélyi Szépmíves Céh kiadványa XII. sorozat)
 • Magyari rózsafa. Regény; Révai, Bp., 1941
 • Erdélyi jelentés a magyar szellem küzködéseiről; s.n., Bp., 1941
 • Csalóka szivárvány. Színjáték; Minerva Ny., Kolozsvár, 1942 (Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei XIII.)
 • Tamási Áron összes novellái; Révai, Bp., 1942
 • Téli verőfény. Elbeszélések; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1942 (Erdélyi Szépmíves Céh kiadványa. XIII. sorozat)
 • Virrasztás; Révai, Bp., 1943
 • A legényfa kivirágzik. Elbeszélések; vál., előszó Kanyár József; Stádium Ny., Bp., 1944 (Nemzeti könyvtár)

1945–1966

 • Szívbéli barátok. Ifjúsági regény; Révai, Bp., 1946
 • Hullámzó vőlegény. Színpadi játék; Révai, Bp., 1947 (Révai könyvtár)
 • Zöld ág; Révai, Bp., 1948
 • Kikelet. Válogatott elbeszélések; Révai, Bp., 1949
 • Bor és víz. Szüreti játék; Művelt Nép, Bp., 1951 (Színjátszók könyvtára)
 • Búbos vitéz. Mesejáték; Művelt Nép, Bp., 1952 (Bábszínpad)
 • Kossuth nevében. Toborzási jelenet; zene Lajtha László, táncösszeáll. Náfrádi László; Művelt Nép, Bp., 1952 (Színjátszók könyvtára)
 • Bölcső és bagoly. Regényes életrajz; Szépirodalmi, Bp., 1953
 • Hazai tükör. Krónika. 1832–1853; Ifjúsági, Bp., 1953
 • Szegény ördög; Művelt Nép, Bp., 1954 (Bábszínpad)
 • Szegénység szárnya. Félszáz elbeszélés; Szépirodalmi, Bp., 1954
 • Tamási Áron: Harmat és vér, Szinmű 1956
 • Kakasok az édenben. Színpadi játék; Szépirodalmi, Bp., 1956
 • Elvadult Paradicsom. Novellák. Összegyűjtött novellák 1922–1936; Szépirodalmi, Bp., 1958
 • Világ és holdvilág. Novellák. Összegyűjtött novellák 1936–1957; Szépirodalmi, Bp., 1958
 • Hegyi patak – 1959, színmű
 • Szirom és Boly. Magyar rege; Szépirodalmi, Bp., 1960
 • Játszi remény. Új novellák. Virágszál gyökere, és egy költői elbeszélés, Zöld ág; Szépirodalmi, Bp., 1961
 • Akaratos népség, 1-2.; Szépirodalmi, Bp., 1962
 • Hétszínű virág; Magvető, Bp., 1963
 • Világló éjszaka; Magvető, Bp., 1966

1967–1989

 • Vadrózsa ága; bev. Illés Endre; Szépirodalmi, Bp., 1967
 • Énekes madár. Székely népi játék; utószó Izsák József; Irodalmi, Bukarest, 1968
 • Rendes feltámadás. Válogatott novellák; vál., bev. Sütő András; Irodalmi, Bukarest, 1968
 • A bölcső és környéke. Szülőföldem. Részlet; Kriterion, Bukarest, 1976
 • Virágos veszedelem; vál. Bessenyei György; Móra, Bp., 1979 (Mókus könyvek)
 • Tiszta beszéd. Publicisztikai írások. 1923–1940; összegyűjt., utószó Bernáth Ernő, jegyz. Dávid Gyula; Kriterion, Bukarest, 1981
 • Szólít a szülőföld; szöveggond., bev. Z. Szalai Sándor, tan. Illés Endre; Szépirodalmi, Bp., 1985

1990–

 • Szülőföldem; Szépirodalmi Kvk., Bp., 1990
 • Egyenes Tóbiás. Novellák; vál. Dávid Gyula, Polis, Kolozsvár, 1994
 • Aranyos tekergők. Elfeledett írások; szerk. Urbán V. László; Kertek 2000, Bp., 1998
 • Gyökér és vadvirág. Válogatott novellák, 1922–1964; vál., szerk. Tamás Menyhért; Palatinus, Bp., 1999
 • Gyertyaláng a szélben; szerk. Annus József; Szabad Föld, Bp., 1999 (Szabad Föld kiskönyvtár)
 • Gondolat és árvaság. Esszék, cikkek, útirajzok, riportok. 1923–1935; összegyűjt., szerk., jegyz. Nagy Pál; Palatinus, Bp., 2000
 • Hűséges Mártonka; ill. Rusz Lívia; Alexandra, Pécs, 2000
 • Szellemi őrség. Esszék, cikkek, útirajzok, 1936–1965; összegyűjt., szerk., jegyz. Nagy Pál; Palatinus, Bp., 2001
 • Emberi szavak. Beszélgetések, vallomások, naplójegyzetek; összegyűjt., szerk., jegyz. Nagy Pál; Palatinus, Bp., 2003
 • Árnyas szülőföld; vál., szerk. Hunyadi Csaba Zsolt; Lazi, Szeged, 2006
 • Kedves otthoniak. Tamási Áron levelezése a farkaslaki családdal; összeáll., szerk., előszó Nagy Pál; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2006
 • Lőrincz József: Kellő igék, megtartó gondolatok. Szentenciák, vallomások Tamási Árontól; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2007
 • Ölelő szeretettel. Válogatott irodalmi levelek; vál., jegyz. Nagy Pál; Palatinus, Bp., 2007
 • Publicisztikai írások; Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2015
 • A legényfa kivirágzik. Mesék és elbeszélések; vál., szerk. Ugrin Aranka; Móra, Bp., 2015
 • Eszmélj, Ábel !; vál., szerk., sajtó alá rend. Urbán László; Helikon, Bp., 2016
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA / CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN, DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN,
NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIG HISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Hírek

Savonarola szülinapján

2022 szept. 21.
Savonarola szülinapján

Erzsébettel legutóbb…

2022 szept. 17.
Erzsébettel legutóbb…
Madách Sztregován
Madách Sztregován
2022 szept. 17.