Scroll To Top

A magyarellenes terror legfőbb oka a meggyávult magyar ! (Sz.)

Nagy Péter cár 350. szülinapján

Nap (június) hava 9.-én

1672-ben e napon született I. (Nagy) Péter cár, az Orosz Birodalom első imperátora († 1725)

Az ifjú I. Péter uralkodói öltözetben

I. Nagy Péter (oroszul: Пётр I. Великий, Pjotr Velikij, avagy: Пётр Алексеевич Романов, Pjotr Alekszejevics Romanov; orosz nagyherceg 1682–1725 között volt Oroszország uralkodója.

Nagy Péter – Jean-Marc Nattier 1717-es festménye után

Számos közigazgatási reformja bizonyult hosszú életűnek. Külpolitikában a területi hódításra és a tengeri kijáratok megszerzésére törekedett.

Nagy Péter birodalma 1700 táján… Levédia már az övé ! Etelköz még meghódításra vár… itt még az orosz Balti-kapu, Szent-Pétervár is…

Életcélja volt országát igazi európai nagyhatalommá fejleszteni. Ennek érdekében a „nagy követség” keretében európai diplomáciai és tanulmányi utat tett, létrehozta az orosz haditengerészetet, a nagy északi háborúban a Baltikum és a mai Finnország egy részének, Inkeriföldnek elfoglalásával elsőként tengeri kijárathoz juttatta Oroszországot. (Az inkeriekből, hungrofinn rokonainkból azóta alig két és fél falunyi maradt.)

1703 májusában megalapította a Néva deltájában a későbbi Szentpétervárt, melyet „égi patrónusáról”, Szent Péter apostolról nevezett el.

Nagy Péter Nyári Palotája Szentpétervárott

Uralkodásának magyar vonatkozása, hogy II. Rákóczi Ferenccel fenntartott – kevés gyakorlati eredménnyel járó – szövetségét a későbbi szovjet–magyar kapcsolatok történelmi alapozásaként használták fel. 1703 és 1711 között tizenkilencszer küldött tüzértiszteket Rákóczinak, két ízben még ágyúkat is. Sajnos azt a szabadságharcot így is elbuktuk…

Hiszen Nagy Péternek volt elég gondja másra !!!

Újabb tengeri kaput nyitni az Aszói tengerre, a szittya Kimmériára !!!

Robert Ker Porter képe Aszó (oroszkodón Azov) 1696-os bevételéről, amikor Nagy Péter kaput nyitott az oroszoknak a Fekete-tengerre is

Azóta Lenin és a kommunista banditái kissé összezavarták a határokat… Így ma…

Az Aszói tenger, oroszkodón meg kisoroszkodón (ukránkodón) meg értelmetlenül „Azovi tenger” ma nagyorosz meg kisorosz (ukrán) vita és megszállás tárgya. Talán már nem sokáig. E tenger partján áll NAGY KATALIN CÁRNŐ kegyéből a görögök által alapított Mariupol(isz) is, ahol a mariupoli(tán) görög nyelvet beszélik az őslakosok. Ez a pontoszi görög nyelvhez áll a legközelebb és a Kirimben (oroszkodón Krímben) alakult ki, amely a Pontoszi Birodalom része volt egészen az Ottománok 1461-es betöréséig…

Az Aszói tenger, ma divatosan oroszkodón, bár teljesen értelmetlenül „Azovi tenger” északi partján, Szittyaföldön, Őseink Honában Etelközben és Levédiában már 2500 éve is voltak görög gyarmatvárosok…

Hellén (görög) gyarmatok a Fekete meg az Aszói tenger partján 2500 éve…

… amikor még az orosz népet föl sem találták… nem hogy az ukránt !!!

De változnak az idők ! Ma már a gyáva magyarnak a Kárpátaljáért is kuncsorogni kell…
Érdemes elmerengeni ezen, hogy „Mi mostan a magyar? Holt dicsőség halvány kisértete…”
(Petőfi: MAGYAR VAGYOK)

Amíg mi lefelé csúszkáltunk, mások fölemelkedtek, a romjainkon új várakat építettek…
Nagy Péter valóban nagyot alkotott: valóban naggyá tette Oroszországot…

Nagy Péter nagyot ugrató lovasszobra városában, Szent-Pétervárott
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA / CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN, DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN, NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIGHISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Kalendárium

George Orwell

jún. 25.
George Orwell