Scroll To Top

„Jaj annak a népnek, amelynek a történelmét az ellenségei írják!” (Seneca)

Éli, Éli, Hát erre tartogattál !

Kenyér (augusztus) hava 5.-én… éppen ma 130 esztendeje…

1892-ben e napon született George M. Lamsza (szírül: ܓܝܘܪܓܝܣ ܠܡܣܐ ) arámi anyanyelvű asszír szerző Mar Bisuban, a mai Törökország dél-keleti csücskében. E hely neve arámiul Mar Iso, törökül Karakilisze, magyar jelentése szerint Feketetemplom vagy Száraztemplom…

Ő az eredeti arámi biblia, a Pesitta (azaz egyszerű) Biblia fordítója és népszerűsítője.

Jézus utolsó szavait is ő fordította és értelmezte végre helyesen: 
Éli, Éli, lemana sabaqthani – azaz – Élő Istenem, hát erre tartogattál ! – Jézus anyanyelvén az utolsó mondatában szó nincs „elhagyatás”-ról… hiszen a Terv maga a Föltámadás !!!

Érdemes az arámi anyanyelvű nesztori(ánus) George Lamsa [ejt: Lamsza] által a Pesitta Bibliából idézett Arámi Újszövetség avagy az Evangeliumok talán hitelesebb szövegét is végiggondolni a szülinapján…

Amit Urunk a keresztről látott… (Crucifixion, seen from the Cross by James Tissot, c. 1890)

Jézus utolsó szavai arámiul is fönnmaradtak ! Érdemes hát Őt szó szerint, az anyanyelvén idézni.

A közkézen forgó Bibliákban Máté evangéliumában ( 27:46 ) :

Eli, Eli, lama szabakhthani? – Istenem, Istenem, mért hagytál el engem?

De ez az Arámi Bibliában – a Jézus nyelvét értők meg beszélők bibliájában :

Éli, Éli, lemána sabaqthán(i) ! – Istenem, Istenem, hát erre tartogattál…

Elhagyatásról az arámi ősiratokban bizony szó nincs… – ܐܝܠ ܐܝܠ – Éli, Éli ! Istenem, Istenem !

Így a legutolsó szó is következetes(ebb)en ért(elmez)hető : „Beteljesedett!

Salvador Dalí – Krisztus a kereszten

Az arámi Lamsza Bibliáról olvashatnak itt :

George M. Lamsa: Christian Scholar or Cultic Torchbearer?, by John P. Juedes

The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts

És ím, a Lamsza-Biblia maga : Lamsa Bible Download

Jézus itt végre (csaknem hitelesen) az anyanyelvén beszél: arámiul ! Élit szólítja, az Élő Istent…

Ajánlott olvasmány:

Istenem, Istenem, hát erre tartogattál!

ISTENEM, ISTENEM, HÁT ERRE TARTOGATTÁL!

Jézus szavai és mondásai vajon milyen nyelven lettek először lejegyezve? Vajon milyen nyelvű (volt) az evangelium eredetileg? A Nesztori(ánus) Egyház hagyományos hite szerint az arámi nyelven jegyezték…

Akinek pedig újdonság lenne maga az arámi nyelv, azaz az aramájá (ܐܪܡܝܐ‎) is, annak ízelítőül álljon itt a sémmi nyelvek elterjedési terképe :

Tanulságos, hogy az arámi mellett hány más kihalt nyelv is tartozott e nyelvcsaládhoz: akkád, phoiniki (föníciai), pún, de még Sába királynő nyelve is… sőt az edomita is, amely a kisdedirtó Heródes király, mai héber ejtéssel Hordosz, tibériaiul Hórədósz(הוֹרְדוֹס), hellénül Héróidész (Ἡρῴδης) (Kr.e 74/73 – Kr.e. 4 /Kr.u. 1) anyanyelve is volt, aki hűséges római alattvalóként lelkiismeretesen betartotta a zsıdó törvényeket, így mindent megtett a csecsemő Jézus avagy az eljövendő Megváltó elpusztításáért is…

De még több támpontot ad az alábbi terkép, amely szerint megérthető miért is gyűlölték úgy a zsidók a szumer-akkád örökséget is hordozó arámi nyelven szólaló Jézust, a bűntelent… hogy halálbakínzatásáig meg nem nyugodhattak…

A sémmi nyelvek elterje-terképe az I. században… Jézüs korában…
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA / CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN, DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN,
NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIG HISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Kalendárium