Scroll To Top

Épített értékeiben él a Nemzet.
A hazafiság minimuma épület-örökségünk védelme.

Abszolút geometria – kerek 200 éve !

Ez a nap az abszolút geometria születése napja ! Enyészet (november) hava 3.-a

Kerek 200 esztendeje …
1823-ban Bolyai János e napon írta meg Temesvárról híres levelét apjának, amelyben az abszolút geometria rendszerének fölfedezéséről tájékoztatta : 
„A semmiből egy ujj más világot teremtettem”.

Márkos Ferenc – Bolyai rekonstruált arcképe

„A magyar nép géniusza a tudomány területén legmagasabb fokon Bolyai Jánosban öltött testet.” (Szentágothai János, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke)

Bolyai János Appendixének egyik oldala (1831)

Csaknem egy évszázadra rá Babits Bihály Bolyai-jában írta meg Róla :

Babits Mihály : Bolyai

„Semmiből egy uj, más világot teremtettem.“
Bolyai János levele atyjához.

İsten elménket bezárta a térbe
Szegény elménk e térben rab maradt :
a kapzsi villamölyv, a gondolat,
gyémántkorlátját még csak el sem érte.

Én, boldogolván azt a madarat
ki kalitjából legalább kilátott,
a semmiből alkottam uj világot,
mint pókhállóból sző kötélt a rab.

Uj törvényekkel, túl a szűk egen,
uj végtelent nyitottam én eszemnek;
király gyanánt, túl minden képzeten

kirabolván kincsét a képtelennek
nevetlek, mint İstennel osztozó,
vén Euklidész, rab törvényhozó.

Babics Mihály Nyugat· / · 1911. 17. szám

Babits Bihályunk Bolyai-költeményét természetesen elhallgatták előlünk… mint ezernyi más remeket. Helyette avítt propagandával, ma is ó’csó napi trutymákkal tömik a fejeket… különösen a gyermek-fejeket…

Értelmezéséhez alapadalék : (Alexandriai) Eukleidész (Εὐκλείδης) – régiesebb pongyolatin nevén Euklidész a hagyományos mértan (geometria) hellén (ógörög) atyamestere… Ő az alexandriai számtanoda megalapítója, a hírneves ókori mathématika(tan)könyv, a Sztoikheia (Στοιχείa) azaz az Elemek szerzője, amelyben összefoglalta a számtan meg a mértan alapjait ez az eukleidészi geometria.
Az Ő két évezredes elveit döntötte meg Bolyai János, ekként nyer értelmet e vers utolsó két sora: nevetlek, mint İstennel osztozó, / vén Euklidész, rab törvényhozó

A Pseudosphaera-szobor Marosvásárhelyen 

Bolyai visszavonultan, a tudományos világtól távol élt és alkotott. Felesége sem viselt gondot rá. Életművének jelentőségét csak halála után ismerték föl és el. Mellőzéséhez az is hozzájárult, hogy az akkori Magyar Tudós Társaság fő feladatának a magyar nyelv kiművelését tekintette. (Bár így lenne ez ma is!) Bolyai ezzel szemben kora tudományos köreinek latin és német nyelven írt. Így viszont világhírű lett !
Érdemes összevetni munkásságát a Számtan Nagy Magyarja, DUGONICS ANDRÁS munkásságával. Döbrentei Gábor 1833-ban így írt az apjának, Bolyai Farkasnak: „…fiadra a Kapitányra nézve is az a barátságos észrevételem van, hogy ha magyarul adja ki munkáját, lehet új helybeli tag is…” Nagy vesztesége a Magyar Világnak, hogy magyar nyelven nem olvashatjuk Őt eredetiben. Pedig ha egy hű és kedves feleség támogatta volna…

Az asszonytalan, megbecsületlen nélkülözés és elhidegülés megtette a hatását : 1960-ban tüdőgyulladást kapott, amely agyhártyagyulladással tetéztetett.
Bolyai János, a hadmérnök-kapitány temetésén, a katonai kiküldötteken kívül mindössze három vásárhelyi polgár volt jelen. Így talán nem is csoda, ha Bolyai sírja 34 éven át jelöletlen maradt, mígnem szent nyughelye fölé Szily Kálmán javaslatára a magyar Mathematikai és Physikai Társulat egy emlékkövet állított 1894-ben.

Bedőházi J. : A két Bolyai : élet és jellemrajz

(A máig megszállott Erdélyben, Székelyföldön) MAGYAR ADÁS / Aranyszalagtár / A két Bolyai – 1970

Ajánlott olvasmányok Bolyai Jánosról :

  • Tabéry Géza : Szarvasbika (regény, 1925)
  • Miklós Jenő : A Bolyaiak (dráma, 1935)
  • Barabás Gyula : Domáldi jegenyék (regény, 1936)
  • Barabás Gyula : Köd a Maroson (regény, 1940)
  • Aba Iván : A vásárhelyi remete (regény, 1955)
  • Németh László : A két Bolyai (dráma, 1961)  
  • Száva István : Apa és fia (életrajzi regény, 1967)
  • Buksa Éva : A matézis fáklyája (színmű, 2000)

Megérdemelnének így sorban kiadásban egy teljes sorozatot is !

Németh László A két Bolyai (1961-es) drámája remek (1978-as) TV-játékban is átélhető…

A kirekesztő, antimagyar öncsövező (youtube) törölte e filmet, így itt meg nem nézhetjük…
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) ugyan kinek tartozik elszámolással, ha az őt fönntartó Magyar Népnek nem ?! (Egy Médiaszolgáltatás-támogató Alapnak vajon mi más lenne a dolga, mint a médiaszolgáltatást támogatni ?! Egy a Magyar Nép pénzéből készült TV-játékot a Magyar Nép számára elérhetővé tenni ?!)

De elérhető még a rádiójáték :

A két Bolyai – Rádiójáték ; Németh László

Németh László A két Bolyai drámáját Ádám Ottó írta át televízióra és ő is rendezte.
A fölvétel 1978-ban készült, de a TV csak két évre rá, 1980 április 11.-én pénteken 20:20-kor sugározta. Bolyai Farkast Bessenyei Ferenc alakította. Bolyai Jánost pedig Huszti Péter játszotta.
További szereplők: Piros Ildikó, Benedek Miklós, Szabó Gyula, Szénási Ernő, Temessy Hédi, Liska Zsuzsa, Tornyai Magda, Kassai Károly.

Bolyai János – Adler Mór festményén

Babits Bihályt lektoráltam… 

Zökkenőmentesebb, jobb így Nyáry Szabó változatban, ahogy a végső hat sort (is) helyre tettem :

Bolyai

„Semmiből egy uj, más világot teremtettem.“
Bolyai János levele atyjához.

İsten elménket bezárta a térbe
Szegény elménk e térben rab maradt :
a kapzsi villamölyv, a gondolat
gyémántkorlátját még csak el sem érte.

Én, boldogolván azt a madarat
ki kalitjából legalább kilátott,
a semmiből alkottam uj világot,
mint pókhállóból sző kötélt a rab.

Uj törvényekkel, túl a szűk egen,
király gyanánt, túl minden képzeten
kirabolván kincsét a képtelennek

Uj végtelent nyitottam én eszemnek;
vén Euklidész, rab törvényhozó ,

nevetlek, mint İstennel osztozó !

Ítészetemben még tovább mentem… 2022 enyészetén… Még zökkenőmentesebben Nyáry Szabó változatomban, (az Alexandriai) Eukleidész (Εὐκλείδης) nevét is helyreigazítva az utolsó sorokban a szótagszámot is helyre tettem (10-11-10-11-10-10 helyett 10-10-11-11-11-11) :

Bolyai

„Semmiből egy uj, más világot teremtettem.“
Bolyai János levele atyjához.

İsten elménket bezárta a térbe
Szegény elménk e térben rab maradt :
a kapzsi villamölyv, a gondolat
gyémántkorlátját még csak el sem érte.

Én, boldogolván azt a madarat
ki kalitjából legalább kilátott,
a semmiből alkottam uj világot,
mint pókhállóból sző kötélt a rab.

Uj törvényekkel, túl a szűk egen,
király gyanánt, túl minden képzeten
kirabolván kincsét a képtelennek

Uj végtelent nyitottam én eszemnek;
vén Eukleidész, rab törvényhozó ,

nevetlek én, mint İstennel osztozó !

Olvasói levél :

Szenzációs volt B.J. munkája, meg is vettem, nem könnyű olvasmány, de zseniális. (Sebesi Sándor 2022.11.04.)

Az Appendix nekem is meg van, pedig én totál hülye vagyok a matematikából, mégis elolvastam ( már, amit megértettem belőle) mert valamiről nem tudni az bűn, miközben az egyik legnagyobb MAGYAR tudományról van szó.

Einstein ebből lopta téziseit, magyar ( zsidó) felesége közvetítésével.

Az Appendix Gauss  téziseinek párhuzamossága, azonban a német matematikus nem jött rá arra a lényegre, amit Bolyai leírt.

üdv Sándor (2023.11.03.)

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA
CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN,
DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN,
NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIG HISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Kalendárium