Scroll To Top

A bűnvándorlás támogatása bűnpártolás !
Az illegális (törvénytelen) bevándorlás támogatása bűnrészesség !
Érdemes volna a bűnpártoló Európának végre a jog talajára lépni !

Thermopülai kerek 2500 éve

I.e. 480-ban e napon zajlott Hellénföld „Forró Kapu”-jában a Thermopülai csata (Μάχη τῶν Θερμοπυλῶν – Makhé tón Thermopülón) utolsó napja.
Ezen a napon esett el a húszszoros túlerő ellenében Leónidasz (Λεωνίδας) és a 300 szpártai… meg Démophilosz (Δημόφιλος) és a 700 theszpiai…

A védekező görög phalanx

Thermopülai (Θερμοπύλαι) szorosában a legkeskenyebb rész, ahol a csatát vívták, kevesebb, mint száz méter széles lehetett. (Azóta a parti síkság sokat hízott, szélesedett.)

A közvélekedéstől eltérően – hazájukért, Hellénhonért – nem csak a szpártaiak (szpártiátészek) vállalták a biztos halált: Démophilosz vezetése alatt mintegy 700 theszpiai harcos, megtagadta a hazaküldő parancsot – a szpártaiak oldalán – tovább védekezett. Leónidasz testőrei, a 300 szpártai, a 700 theszpiai és 400 thébai – tehát mintegy 1400 katona fölvette a végső harcot.

A Thermopülai csata végére a thébaiak letették a fegyvert…
A szpártaiak és a theszpaiak pedig eggytől egyig elestek.

 Jacques-Louis David : Leónidasz Thermopülainál (1814)

Így hangzik emlékükre Szimónidész epigrammája (sírfelirata):
„Ὦ ξεῖν, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι ”

Klasszikusan kiejtve:

Hó kszein’, angellein Lakedaimonioisz, hoti téde
keimetha, toisz keinón rhémaszi peithomenoi

E felirat magyarul Ponori Thewrewk Emil fordításában:

„ Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza
 ”

Ajánlott film e  napra:
A 300 Szpártai – Máté Rudolf, amerikaiul Rudolph Maté rendezésében (1962)

„Itt nyugszunk. Vándor, vidd hírünk Lakedaimónba:
Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.” (Sz.)

Diadalmukat a perzsák is megörökítették…

Akhaimenida király végez a görög hoplitával (perzsa dombormű I. Xerxész idejéből)
 
Hadd szólok most a theszpiaiakért !
Akik nem voltak hivatásos katonák, harcos embermészárosok, ellenben önfeláldozó Hazafiak ! Méltatlanul elfeledte Őket a történelem.
Leónidaszt csodálom, de neki ez az Élete, ez a Sorsa és a Kötelessége volt. Mást nem is tehetett ! Meghalnia a kötelessége volt !
De Démophiloszért igazán szívemből rajongani tudok ! Ő névtelenül fekszik ott. Ő névtelenül porladt 2500 éven át… Ő Maga választotta a Sorsát !
Zengjük hát az önkéntes hős hellén hazafi nevét: Démophilosz ! Δημόφιλος ! A „Népszerető” ! … És Vele a 700 hős hazafi theszpiai…
Hazaszeretetből, nemzetszeretetből – népe szeretetéért – halt hős halált… Démophilosz, Δημόφιλος ! A „Népszerető” – éppen 2500 esztendeje… 
 
Dr. Sz. L.
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA / CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN, DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN,
NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIG HISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Hírek

Savonarola szülinapján

2022 szept. 21.
Savonarola szülinapján

Erzsébettel legutóbb…

2022 szept. 17.
Erzsébettel legutóbb…
Madách Sztregován
Madách Sztregován
2022 szept. 17.