Scroll To Top

Az illegális bevándorlás - vagyis bűnözés - támogatása bűnpártolás !
A bűnpártoló politikusoknak börtönben vagy bitón a helyük !

Ludolph van Ceulen – a Π avagy pí pontosítója, a „Ludolph-szám” megszállottja

1540-ben förgeteg (január) hava 28.-án (e napon) született a kölni német származású németalföldi (holland) várépítő- és vívómester valamint szellemes számtanász :

Ludolph van Ceulen – a \pi (pí) pontosítója, a „Ludolph-szám” megszállottja.

Ludolph van Ceulen a Ceulen (ejt: kőlen) nevet kölni “származása” jeleként viselte, bár az alsó-szászországi Hildesheim-ben született.

Hangulatos sokoldalúságát példázza, hogy 1594-ben vívótanodát nyitott Leidenben, majd 1600-ban a Leideni Egyetem vezető számtan professzorává választották.
Mint a klasszikus világban, test és lélek egészsége jól megfér egymással. Sőt, teljesebbé is teszi az életet.

Ludolph van Ceulen – egyebek között – a \pi megszállottja volt.

Ludolph van Ceulen főleg a kör kerülete és átmérője közti viszonynak (a \pi-nek) a kiszámításával foglalkozott. Egy fél élet egy számért!

Elképesztő!

περίμετρος (körmérés) vagy περιφέρεια (kerület)

Először a Van den Circkel „A körről” című művében (1596, Delft) – vélhetően (Szürakuszai) Arkhimédész nyomdokán – körhöz közelítő (515 396 075 520 oldalú) szabályos sokszöget használt számításához, így húsz tizedes(jegy)ig határozta meg \pi értékét.

A Körkönyv – (a képre kattintva) itt elolvashatja eredetiben!

Másodszorra Van Ceulen körhöz közelítőbb (4 611 686 018 427 387 904 oldalú) szabályos sokszöget használt számításához, hogy elérje a 35 tizedesjegy pontosságot.

(Szürakuszai) Arkhimédész szögletes módszere a π meghatározására

Ludolph mester élete legnagyobb részét ezzel a számítással töltötte. Klasszikus elődjéhez, a kör varázsszámát fejtegető (Szürakuszai) Arkhimédészhez (Ἀρχιμήδης) hasonlatosan bűvös köreiben merült el…

Az egységnyi átmérőjű kör kerülete: \pi – Kéretik a kék kótát (idegenkedve “rhombuszt”) figyelni!

A kör bűvös száma évezredek óta foglalkoztatja a gondolkodó embert. Elveszett, majd újralelt szumer számít(gat)ások, egyiptomi, görög (Arkhimédészi, Apollónioszi, Klaudiosz Ptolemaioszi), meg keleti, kínai közelítések után hasított a körtörténelembe a kölni Ludolph!

Az addig szokatlan pontosságú számítások óta nevezik mesteri pontosítójáról a \pi-t Ludolph-(féle ) számnak. (“Ludolphine number”) Megjegyzendő egyébiránt, hogy előbb nevezték Ludolph-számnak, mint \pi-nek. (Eladdig nem is igen nevezték…)

Ludolph van Ceulen eltűnt, majd 2000-ben megújított síremlékén látható (Hollandiában, Delftben) a nevét híressé tevő tizedes tört első néhány számjegye.
3,1415926535897932384626433832795029

Ludolph van Ceulen szülinapján, (\pi) számos emlékének tisztelegve…

Ajánlott olvasmány még: Pí – a Ludolph féle szám

És végezetül álljon itt egy magyar \pi-vers!

Számtantörténeti érdekességek a \pi-versek. Pí-versek – pi-versek itt !
Ezek olyan költemények, “(szabad)versek”, melyek szavai rendre annyi betűből állnak, mint a \pi soron következő számjegyei.

Szász Pál (1901. 07. 11 – 1978. 02. 12) magyar számtanásztól származó “vers” a \pi első 30 számjegyére íródott: 3.141592653589793238462643383279 – Talán ennyi elég is egy hétköznapi műkedvelőnek…

3,

1

4

1

5

9

Nem

a

régi

s

durva

közelítés

2

6

5

3

5

 

Mi

szótól

szóig

így

kijön

 

8

9

7

9

3

 

Betűiket

számlálva

Ludolph

eredménye

már

 

2

3

8

4

6

 

Ha

itt

Végezzük

húsz

jegyen

 

2

6

4

3

3

8

De

rendre

Kijő

még

tíz

pontosan

3

2

7

9

   

Azt

is

Bízvást

ígérhetem.

   

Kedélyes családi verselést kíván a szellemes szám(oló) szülinapján:

Dr. Szabó László
www.makultur.hu

Megjegyzendő, azazhogy mögjegyzendő: Magyar „kör” szavunk is természetössen szögedi !
Dugonics András számtanászunk ögető magyar számtanításaiból származik…
Kör! Röndössen, ögetve. És nem „ker”! Pesti(e)ssen mekegve. – Aki nem hiszi, járjon utánna! – Itt!

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA / CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN, DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN,
NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIG HISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Hírek

Savonarola szülinapján

2022 szept. 21.
Savonarola szülinapján

Erzsébettel legutóbb…

2022 szept. 17.
Erzsébettel legutóbb…
Madách Sztregován
Madách Sztregován
2022 szept. 17.