Scroll To Top

A magyarság elnyomatásának legfőbb oka a gyáva magyar ! (Sz.)

800 éves az Aranybulla !

Szelek (április) hava 24.-én, Szent György Napján…

1222-ben e napon, éppen 800 esztendeje II. András kiadta az Aranybullát.

Az Aranybulla pecsétje

Az Aranybulla a II. András magyar király által az 1222-es Székesfehérvári Országgyűlésen kiadott, függőpecséttel ellátott királyi okirat, amely a magyar nemesség jogait rögzítette, először a Magyar Királyságban. (1 §. Endre, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma*, Szerbia, Galícia és Lodoméria királya, örök emlékezetül.)

[…] Minden nemesek, tetszésök szerint, szabadon oda gyülekezzenek !

  • (I. p.) Akarjuk azt is, hogy sem mi, sem utódaink bármi időben le ne tartóztassák s el ne nyomják a nemeseket valamely hatalmasnak kedveért, hanem ha előbb megidéztették és törvény rende szerint elmarasztaltattak.
  • (II. p.) Továbbá semmi adót, semmi szabad dénárokat nem szedetünk a nemesek örökségén; sem házaikban, sem falvaikban meg nem szállunk, hanem ha meghivatunk. Az egyházak népeitől is teljességgel semmi adót sem szedetünk.

Nemeseink persze eltűntek. A magyarüldöző Vörös Terror eltüntette őket birtokaikkal és jogaikkal egyetemben. Ma a rablóprivatizátorok garázdálkodnak a történelmi magyar családok örökén… Ez még nem is lenne akkora baj, mint az, hogy Hazánkért nem hozzánk meg a nemeseinkhez méltó áldozatokat… Sem életüket, sem vérüket nem áldozzák a Hazáért, ellenben annak vérét szívják… és mégis bűntetlenül, szabadon járnak… amíg hagyjuk… Érdemes hát újragondolni az Aranybulla szellemét !!!

II. András új berendezkedése, birtokpolitikája, a pénzjövedelmekre építő királyi gazdaságpolitikája, a merániakat előtérbe helyező személyi politikája és a zsidók, szaracénok pénzügyigazgatásban való térnyerése miatt elégedetlenség mutatkozott az országban. A különböző nemesi érdekcsoportok közötti ellentétek kiéleződtek. 1222 elején a birtokadományozásokból nem részesült világi előkelők kiszorították a hatalomból András régi híveit. Maguk mögött tudhatták a várjobbágyok és a várnépek támogatását és királyi szervienseket: utóbbiak szabad jogállásúak, vagyonosabb rétegük a magánbirtokosoktól való függés elkerüléséért, az uralkodói réteghez tartozás jogi elismeréséért harcolt.

Az antimagyar kommunizmus kirekesztette a Magyar Nemzet előljáróit a Főlsőházból ugyan, de annak képei ma is magukért beszélnek…

II. András kihirdeti az Aranybullát – Jantyik Mátyás festménye – A főrendiházi üléstermében, a pulpitustól balra.

Itt az idő végre helyreállítani a Fölsőház méltóságát is ! Nemzetünk legnagyobb, bölcseinek ott a helyük, hogy az Alsóház tévetegeit fölülbírálják, ahogyan az a Magyar Világ Rendje volt…

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje

Kalendárium

A Halüszi csata
A Halüszi csata
máj. 28.