Scroll To Top

„Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, az a saját síremlékét készíti és vesztesége az emberiségnek.”
Ipolyi Arnold

PÜNKÖSD, PINKÜST, PINKÜSD mint magyar név

Európa minden népénél fölbukkan a természet virágbaborulásának ünneplése.
Ennek egyik – keresztény formában való – továbbélése a Pünkösd.

Az Árpád-korban Pünkösd” keresztnévként is fölbukkan.
1252.: Clauigeri eisdem vinitoribus Pincusd, Kereu. ”
E szép név – Pinküsd” – egykori viselője vélhetően Pünkösd ünnepére (vasárnapra, vagy hétfőre) született. A régies Pinküsd vagy a mai Pünkösd keresztnév ma is melegen ajánlott a Pünkösd napjára született magyar fiaknak!

Borrajongó szülők kedvéért megjegyzem, a latin vīnitor, azaz vínitor” (genitivusban: vīnitōris) jelentése `szöllész`. Tehát föntemlített Pinküsd”-ünk derék szöllész volt. A szöllész” tisztösséggel szögediül csakis kettőzött l”-lel ejthető, tehát így is írandó!
A pesti(es) aszfaltbetyárok meg írják, ahogy akarják!

Szerencsésebb vagy sikeresebb népek korábbi tavasz-hagyományaiknak egy részét ezen ünnepkörbe mentették át a kereszténység korai tisztogatásai elől. Megjegyzendő persze, hogy az egyház régi hagyományok kiirtásra való törekvése nálunk sokkal sikeresebb,volt, mint pl. a kelta népeknél. Ennek legfőbb oka talán az erős magyarellenes, német befolyás volt.

Ős-Pünkösd az a történelmi nap, amikor az idegen népek közé téríteni induló küldöttek, azaz apostolok” lépteivel a keresztény vallás világhódító útjára indult…
Az Apostolok cselekedeteinek szavaival: „…megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken…”

A Pünkösd idővel egyben a békesség ünnepévé is nőtte ki magát.
Pünkösd idején még a török-magyar háborúság is szünetelt.

A Pünkösdi népi játékok első leírása is természetesen Szöged Városából származik… 
Így hát természetesen… 
a szögediek, és a Legszögedibb Szögedi hagyományörökségével
kívánunk

Békés Pünkösdöt!

Olvasmányul :

Bálint Sándor
KARÁCSONY, HÚSVÉT, PÜNKÖSD
A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA / CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN, DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN, NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIGHISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Kalendárium

George Orwell

jún. 25.
George Orwell