Scroll To Top

A konzumidiótizmus jegyében : Arcunk eltakarásával védekezhetünk a friss levegővel szemben ! (Sz.)

Tria non örökén – Európa tartozik nekünk !

Európa örök adósunk…
Európa tartozik nekünk !
Amíg a tolvaj-számlát nem rendezi…

Mindent vissza ! 
Aki ezt egyetlen szóval is tagadja, az csak riherongy hazaáruló ! Tűzrevaló !

Európa tartozik nekünk ! Nem csak tisztelettel, az évszázadok keleti védőbástyájának…

Nem csak 1956-ért… A világraszóló cserbenhagyatásunkért…

De a wilsoni demokratikus, néptöbbségi elvek lábbal tiprásáért is…

De mi is tartozunk magunknak !

102 év agymosott töprődés után végre itt az idő szembe nézni magyar örökségünkkel !

Trianon rémálmunkból még mindig zsibbadtan lábadozunk…

A saját kevélységüktől nem látó, bennünket „kulturált önuralommal” lenéző nyugati országok népei nem tudják, mit jelent Trianon. (A suttyó Angliában 10 év orvoskodás alatt ezernyi Trianon Múzeumos tiszteletjegyemre válaszul 3 ember akadt, akinek Trianonról bármi halovány fogalma volt…)

Nekünk olyan nemzeti roppanásokból, derékbatöretésekből kellett talpra állnunk, amilyet a büszke nyugat – amely önmagát ma kirekesztően csak „Európá”-nak nevezi  – az utóbbi ezer esztendőben kóstolóba sem kapott. A terror és kultúrsokk eme válfajai – Trianon, majd a szovjet Vörös Terrora – osztályrészül csak nekünk, Európa szívének, a lenézett „Kelet-Európá”-nak jutott. Mi tudjuk ugyan, hogy Európa kellős közepén vagyunk, – hisz Európa mértani közepe is éppen a mi elrabolt Kárpátaljánk – de a mindig becsmérlően mondott „kelet-európai” jelzőt a nyugati térfélen mindennap megkapjuk… a kirekesztő Nyugaton…
Egyszer s mindenkorra leszögezendő: Mai magyar csonkországunk Európa közepétől – a ma 101 esztendeje megszálló váltógazdálkodás alatt álló Kárpátaljától – nyugatra van!

Trianon olyan seb, ami nem gyógyul, mert nem gyógyulhat a csonk magától, a (fantom)fájdalom és égő sebe – mint egy nyílt csonttörés – csak „sebészileg” orvosolható ! A sajgón hiányzó tagok visszatérésével, a leszakított országrészek visszaillesztésével orvosolható…

A sebészet ma már visszavarr vesztett tagokat.
Itt az idő helyre varrni hát Trianon sebeit, veszett országrészeit is !
A törököt 150 éven át tűrtük, Trianont még csak 101 esztendeje…

De nem túlzás ez a beteges nyugalom ?!
Meddig tűrjük még testvéreink elnyomatását, egész nemzetünk megaláztatását ?
Föltétel nélkül lett az EU tagja a legnagyobb rabló, Oláhország (történelemhamisító nevén Románia). Erdélyt nem követelte, de nem is kérte a magyar diplomácia. Bizony még a tömbmagyar területeket, de még csak Székelyföldet sem! Ahol ma döbbenten a pápa jár…

Azután magyar föltétel nélkül csatlakozott az EU-hoz Horvátország.
Nem követelte, de még csak nem is kérte a magyar diplomácia sem a – horvátok által már korábban fölajánlott – Baranya-háromszöget, sem a tisztán magyar pénzből épült Fiumét, a magyar tengerkikötőt !

Pedig vétójogunk volt ! Vétójogunk lett volna…
Hiszen… Vétójogunk van az új tagok csatlakozásakor !
Fiume hazatértében… Mégis a gyávaság… talán egy internáci fojtogatás… megakadályozott !!!

Ajánlott olvasmány a nemrég megjelent könyv, amely végre a helyére teszi a magyar Fiumét is :

Hogyan vált 1910-re az akkor Magyoroszághoz tartozó Fiume Európa tizedik legforgalmasabb és egyik legkorszerűbb kikötőjévé ? Hogyan sikerült a magyar államnak – megtérülő – nemzetgazdasági gigaberuházás keretében szinte a semmiből erre a szintre felfejlesztenie Fiumét ? Milyen magyar áruk indultak útnak a világ óceánjain a hatalmas tengeri gőzhajók gyomrában ? Milyen volt az amerikai kivándorlás, hogyan nézett ki egy magyar luxus óceánjáró ? Mekkora veszteség érte az egykori fiumei magyar tengerészetet a trianoni békeszerződés során, amikor elveszítette a portugál és a török tengerészetnél is nagyobb kereskedelmi hajóflottáját ?
E könyv többek között ezekre a kérdésekre is alapos, megbízható és pontos válaszokat ad.

Talán nem is létezik (független) magyar diplomácia…
Független államiságunk is csak illúzió…

Szembe kellene nézni végre helyzetünkkel !
A világ nem gyávaságot vár a magyartól !
Ezt legfeljebb gyáva, méltatlan, hazaáruló vezetőink hihetik !
Olyanok, névtelen percemberkék, akik aláírták Trianont is…

Törökország a hasonló békeajánlatra végső véres háborúba kezdett ! Tengerbe söpörte nemzetiségeit. Még olyan területekről is, amit korábban már „veszni hagyott” volna… A 2500 éves ióniai görögséget is ledózerolta dühében…
Nemzetállamot a Párizsi béke arcátlansága kovácsolt Törökországból.
Bennünk már akkor is a bolsevik métely kételye fúrt…

Merjünk gyávák lenni !? – Hát ez sikerült ! Volt rá csaknem egy évszázadunk…

Most itt az idő megmutatni, milyen (lenne) a magyarnak megint bátornak lenni !

Merthogy… Gyáva népnek nincs hazája ! – Ezt Vörös Terrorunk fél évszázados rózsaszín változata már borúsan igazolta.

De milyen lehetőségek állnak még előttünk ? Sebeink orvoslására…

Előttünk Szerbia EU-csatlakozása – Hazatérhet hát a Délvidék !

Előttünk Ukrajna EU-csatlakozása – Hazatérhet végre Verecke, és vele Kárpátalja, mely azelőtt soha sem volt Ukrajna !  A Szovjetunióban csakis “Zakarpatszkaja óblaszty” – a Kárpátokon túli terület – néven élt. Csak hazaáruló gyáváink nem igényelték ez ősi magyar földet a Szovjetunió szétesésekor.
Kárpátaljai testvéreink még emlékeznek erre ! Csak a magyarellenes honi sajtó hallgatta és hazudta el.
Ez nagyobb csapás a Nemzet (egysége) ellen, mint az elcsalt népszavazás !
Ma e magyar terület újra Európa vásárterében áll !
Kárpátalja végre hazatérhet !!!

Nemzetünk vezetői most merhetnek végre bátrak lenni !

Írjunk hát ki egy népszavazást:
Akar-e a Kárpátalja Magyarország szerető kebelén Európa része lenni ?

Lássuk csak, mit tesznek bátor nemzetek ? Mit tesznek bátor magyar vezetők ?

A Dunántúlnyi (területű) Tajvan (szigete) nem röstelli Belső-Mongóliát követelni “történelmi” jogon ! Ez olyasmi, mint nekünk pl. Magna Hungaria a mai Oroszország szívében. De nem ! Ez sokkal inkább olyan, mint ha szumer eleink földjét igényelnénk Meszopotámiában ! Irakban. A legdúsabb olajmezőkön… És Tajvan még másik 22 területet is igényel Kelet-Ázsiában…

Tajwan szigetének területi igényei – Tajwan (a kicsi kis jobb lila) követel Mongóliából, Oroszországból, Tadzsikisztánból, Afganisztánból, Pakisztánból, Indiából, Bhutánból, Burmából, no meg persze egy darabkát Japánból is ! Többnyire ezer kilométerekre a jelenlegi valós államhatáraitól…
Nevezi persze ehhez még magát Kína (Igazi) Köztársaságának is…

És ?
Nem neveti, nem gúnyolja őket senki !
Persze Tajwannak van hozzá erős gazdasága, van erős ipara (Huawei… meg egyebei), de van saját gyártású vadászgépeiből saját légiereje is…

IDF F-CK-1A Single Front View.jpg

Az AIDC F-CK-1 Csing-kuo – Tajvan házi gyártású vadászbombázója, mely légi fölényét biztosítja Kína tengerei fölött…
Amerika nem adott el nekik (kommunista kínai nyomásra) vadászrepülőgépeket.
Ők hát gyártottak maguknak jobbat !
Öt éven belül már 130-at…

No de Tajvan uralkodó népcsoportja NEMZETet alkot ! Hazáját védi és szerzi…

Mi a helyzet az “Európa” által szétszaggatott Kárpát-medencében ?
Tótok és olájok… Modern fasiszta meg neonáci vezetőik mind sosemvolt nagy országaikról álmodnak…
Mások a történelmet bátran hamisítják…
Mi meg a magunk örök igazságát is szégyelljük ?
Nekünk bizony… Nem kell nekünk a más folyója !!!

Trianonnál azonban olyan aljas csapás ért bennünket a nyugattól, melyet maguk a felbujtói és aláírói is csak szégyenkezéssel emlegethetnek. A négy nyugati hatalom képviselői közül a legkultúráltabb, Lloyd George angol miniszterelnök saját legnagyobb politikai baklövéseként írta le ezt későbbi éveiben.
Már Trianon előkészítésekor is ellenezte a csonkító indulatokat (majd sajnos föladta ellenállását):
“Soha nem lesz béke Délkelet-Európában‚ ha a most létrejövő kis államok mindegyikének jelentős magyar lakossága lesz. […] Nem lesz béke Közép-Európában‚ ha utólag kiderül, hogy Magyarország igényei jogosak, és hogy egész magyar közösségeket úgy adtak át Csehszlovákiának és Erdélynek (Romániának) mint egy-egy marhacsordát csak azért, mert a konferencia elutasította a magyar ügy megvitatását.”


Lloyd George
egyébiránt walesi hazafi volt. Igazán megérdemli Arany Jánosunktól A walesi bárdokat… Ajánlott : Rajzfilmjeink között is…

Természetes, hogy nem lehet béke, amíg rasszista és soviniszta indulatokkal fűtött szemétdombok kiskakasai próbálják a magyart másodrangú európai polgárrá sűllyeszteni. Lássuk csak jelenkorunk szlovák fasizmusának döbbenetes vadhajtásait!

Trianonnál éppen az a középső csonk maradt meg magyarnak, melyen történelmünk legnagyobb pusztulásai zajlottak.
Nem sok olyan ország van a világon, melynek polgárai – míg több, mint 1100 esztendeje ugyanott honolnak – ma külföldre utazgatnak, hogy történelmük emlékeiket látogassák.
Trianon égő seb, nem maradhat gyógyítatlan.
Egy művelt Európa nem tűrheti el e szégyenét mosdatlanul.
Meg kell hát ismertessük velük is hajdan megtévedt vezetőik kirekesztő döntését és annak orvosolandó következményeit.

Minden nyugat-európai polgár honi kiruccanásába rutinszerűen be kell illeszteni a budapesti séta és a szentendrei hajókirándulás, meg a Terror Háza mellett a Trianon-múzeum meglátogatását is ! Amíg persze a bűnös városban, Budapesten nem áll ilyen, addig kénytelenek lesznek lelátogatni Várpalotára, csonkországunk máig egyetlen Trianon Múzeumába.

A belépéshez kattintson a fönti képre !

Tehát bizony mi is tartozunk magunknak ! És minden hozzánklátogatónak…

Csonkországunk minden csonkamegyéjében elkél egy Trianon-múzeum, egy állandó kiállítóhely, mely a térség magyar szenvedésire emlékezik majd. Majd pedig az elszakított területeken – Eu-csatlakozásaik előtt, vagy után – is létrejöhetnek végre a Trianon-múzeumok, melyek az elszakított magyarok megaláztatásait és szenvedéseit bemutatni lesznek hivatottak egy valóban művelt – bűneivel is szembesülni képes – működő Európában. Természetesen Európai pénzből !
Ez a legkevesebb, amit kirekesztett és megalázott magyar véreinkért támogatnunk, követelnünk kötelességünk ma – a valós gondok megoldása helyett a képtelen buziházasságokon vinnyogó – Európában.

Európa még tartozik nekünk !

De mi is tartozunk magunknak !

Trianon és a Párizsi békék fajsúlyosabb oktatásával, majd e téma érettségin több tételben való szerepeltetésével !
Ha mi nem értjük Trianont, nem várhatjuk ezt el Európától sem !

Leventésen
Szebb Jövőt !
kíván

Dr Szabó László
Magyar Kultúrális Örökség Alapítvány

alapító

Juhász Gyula “Trianon” versével emlékezünk ma is kirekesztett testvéreinkre…

Ajánlott olvasmányok még:

Juhász Gyula – Trianon
JUHÁSZ GYULA – TRIANON
Európa – magyar föltételek nélkül – kitárta kapuit Szerbia előtt a tagjelöltséggel
Európa vezetői megadták az EU-tagjelölti jogállást Szerbiának – A föltételeket mi szabjuk, ha szabjuk !

Szómagyarázat szögedietleneknek :

oláj : a szögediek nyelvén így hangzik a köznyelvi ‘oláh’, vagy közkeletűbb és betegös, történelemhamisítóan túlzó udvariaskodással ‘román’ népnév. Megjegyzendő, hogy ezen utóbbit is ösmeri a szögedi köznyelv a hiteles rumuny alakban… (Lásd pl. még : olájalma – olájos vidékökrül származó savanyú alma)
Olájország : a szögediek nyelvén így hangzik a köznyelvi ‘Oláhország’, vagy közkeletűbb történelemhamisító udvariaskodással ‘Románia’ gyanánt is ösmert országnév. (Sz.)

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA / CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN, DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN, NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIGHISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Kalendárium

George Orwell

jún. 25.
George Orwell