Scroll To Top

Az Orvostudomány
mint magyar neve (is) mondja :
Tudomány, nem Propaganda !!! (Sz.)

Bajraktár és Akındzsı

A török hadiıpar büszkeségei, a távırányítású csatarepülők…

A filmben elhangzó bájos süketelés helyett a valóság :

Az akındzsı (törökül: akıncı) : hagyományos portyázó könnyűlovas (katona) – olykor elővéd, máskor főként fosztogató (mellék)alakulat – az oszmán hadseregben. Az akındzsı a magyar szójárásban leginkább a rendezetlenül dúló, fosztogató könnyűlovas rablóhadakat, ill. azok szedett-vedett katonáit jelentette… Ezeket rabló lovasokat, saját zsebre dolgozó martalócokat küldték és eresztették a rendezett hadsereg elé a meghódítani tervezett terület gyötrésére, meggyöngítésére és idegeinek fölőrlésére… csakúgy mint ma a nigránsokat a tervezett főcsapás elé…

Egy akındzsı kötélen vonszol egy magyar lovagot a Második Rigómezei Csata után (1448. október 17–20)

Az akındzsıkat olykor mintegy „megtorló alakulat”-ot vetették be, akár a Waffen SS-t… 

Az akındzsık a 14. század végétől dúlták Magyarországot, 1471-től pedig rendszeresek lettek a betöréseik az osztrák örökös tartományokba is. 1475-ben az akındzsık már elérték Oroszországot is.

A Leobersdorfi Csatában 1532-ben Kászim pasa 16-20 ezer akındzsıból álló seregét a II. Frigyes pfalzi választófejedelem vezette 1000 német páncélos lovas, az 1000 magyar huszár és a 20 ezer landsknecht gyalogosból álló német-római császári csapatok teljesen szétverték.

Az akındzsık súlyos veszteséget szenvedtek 1595-ben Gyurgyevónál (oláhul Giurgiu) a Bocskai István vezette keresztény hadaktól is: a Duna bal partján rekedt, a török sereg elővédjét alkotó, az átkelést biztosító könnyűlovasokat a folyóhoz szorították, és részben tüzérséggel, részben közelharcban lemészárolták. Állítólag százezer akındzsı esett el ebben a küzdelemben, amely vélhetőn túlzás, de az akındzsı hagyományra épülő fegyvernem ezt a vereséget sosem heverte ki, a továbbiakban jelentős szerepet a török hadviselésben már nem játszott. Szerepüket az Oszmán Birodalom hűbéreseként a kırımi tatárokból szervezett lovasegységek vették át…

Mindent összevetve az akındzsık szilajsága és a pusztításuk messze elmaradt a tatárokéhoz képest…

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA / CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN,
DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN,
NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIG
HISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Kalendárium