Scroll To Top

Épített értékeiben él a Nemzet.
A hazafiság minimuma épület-örökségünk védelme.

Muhi – Mohács – Trianon

Két iszonyú csapásból talpra álltunk, a harmadikból még mindig zsibbadtan lábadozunk…

A saját kevélységüktől nem látó, bennünket pedig „kulturált önuralommal” lenéző nyugati országok népei nem tudják, mit jelentenek ezek a fogalmak. Nekünk ilyenből három is jutott !
No persze a ráadást, a szovjet terrort és bolsevik agymosás zsibbadt hangulatát meg még rémálmaikból sem ismerhetik…
Nekünk olyan nemzeti roppanásokból, derékbatöretésekből kellett talpra állnunk, amilyet a büszke nyugat – amely önmagát ma kirekesztően csak „Európá”-nak nevezi  – az utóbbi ezer esztendőben kóstolóba sem kapott. A terror és kultúrsokk eme válfajai – Muhi, Mohács és Trianon, no meg a szovjet terrora – osztályrészül csak nekünk, a lenézett „Kelet-Európá”-nak jutott. Bár mi tudjuk, hogy Európa kellős közepén vagyunk, – hisz a mértani közép is épp átmenetileg elrabolt, hazatérőben levő Kárpátaljánk – de a a nyugattól a mindig becsmérlően mondott „kelet-európai” jelzőt mindennap megkapjuk…
Egyszer s mindenkorra leszögezendő: Mai magyar csonkországunk Európa közepétől – a ma 102 esztendeje megszállt, váltógazdálkodás alatt álló Kárpátaljától – nyugatra van!

Muhi Napján

MUHInál elveszett Magyarország, és a népességvesztésen túl a kultúrális értékeink java is megsemmisült.
Mohácsnál (majd az azt követő oszmán hadjáratokban, no meg a kegyes habsburg „fölszabadításban”) másodszor is elveszett Magyarország, és a népességvesztésen túl a kultúrális értékeink jelentős része is újra megsemmisült.

A Mohácsi Csata ma már újrajátszható és meg is nyerhető (csak kattintson ide!) – a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) által a Történelmi Animációs Egyesülettel indított Magyar Történelmi csaták 3D-ben című sorozat segítségével a www.mandarchiv.hu honlapon. A Mohácsi Vész ma már van olyan távolban, hogy eljátszhatunk a gondolattal…
De Trianon olyan seb, amely nem gyógyul, mert nem gyógyulhat a csonk magától, a (fantom)fájdalom és égő sebe – mint egy nyílt csonttörés – csak „sebészileg” orvosolható! A sajgón hiányzó tagok visszatérésével, a leszakított országrészek visszaillesztésével orvosolható…

Trianon térkép

A sebészet ma már visszavarr veszett tagokat. Itt az idő helyre varrni hát Trianon sebeit, veszett országrészeit is!
A törököt 150 éven át tűrtük, Trianont még csak 102 esztendeje…

De nem túlzás ez a beteges nyugalom ? Meddig tűrjük még testvéreink elnyomatását, egész nemzetünk megaláztatását ? Most nem kellene még 50 évet várni ! Döntsük le a hallgatás falát !!!
Tajvan nem röstelli Belső-Mongóliát követelni „történelmi” jogon ! Persze van hozzá saját gyártású vadászgépeiből saját légiereje…
Tótok és olájok meg ukránok – új meg modern fasiszták és neonácik – mind sosemvolt nagy országaikról álmodnak…
Mások történelmet bátran hamisítanak, mi meg a magunk igazságát is szégyelljük?
Nekünk bizony… Nem kell nekünk a más folyója!

Igazságot Magyarországnak!!! (Angyal Nagy Gyula)

Muhi, Mohács ma már a múlt ködébe feledett, gyógyult hegek. Trianonnál azonban olyan aljas csapás ért bennünket a nyugattól, amelyet maguk a felbujtói és aláírói is csak szégyenkezéssel emlegethetnek. A négy nyugati hatalom képviselői közül a legkultúráltabb, Lloyd George angol miniszterelnök saját legnagyobb politikai baklövéseként írta le ezt későbbi éveiben.
Már Trianon előkészítésekor is ellenezte a csonkító indulatokat (majd sajnos föladta ellenállását):
„Soha nem lesz béke Délkelet-Európában‚ ha a most létrejövő kis államok mindegyikének jelentős magyar lakossága lesz. […] Nem lesz béke Közép-Európában‚ ha utólag kiderül, hogy Magyarország igényei jogosak, és hogy egész magyar közösségeket úgy adtak át Csehszlovákiának és Erdélynek (Romániának) mint egy-egy marhacsordát csak azért, mert a konferencia elutasította a magyar ügy megvitatását.”

Lloyd George egyébiránt walesi hazafi volt. Igazán megérdemli Arany Jánosunktól A walesi bárdokat… Ajánlott : Rajzfilmjeink között is…

Természetes, hogy nem lehet béke, amíg rasszista és soviniszta indulatokkal fűtött szemétdombok kiskakasai próbálják a magyart másodrangú európai polgárrá sűllyeszteni. Lássuk csak jelenkorunk szlovák fasizmusának döbbenetes vadhajtásait!

Trianonnál éppen az a középső csonk maradt meg magyarnak, melyen történelmünk legnagyobb pusztulásai zajlottak.
Nem sok olyan ország van a világon, melynek polgárai – míg több, mint 1100 esztendeje ugyanott honolnak – külföldre utazgatnak, hogy legrégibb történelmük emlékeiket látogassák.
Trianon égő seb, nem maradhat gyógyítatlan.
Egy művelt Európa nem tűrheti el e szégyenét mosdatlanul.
Meg kell hát ismertessük velük is megtévedt vezetőik kirekesztő döntését és annak orvosolandó következményeit… Hogy lemoshassák magukról őseik bűneit !!!

Minden nyugat-európai polgár honi kiruccanásába rutinszerűen be kell illeszteni a budapesti séta és a szentendrei hajókirándulás mellett a Trianon-múzeum meglátogatását is! Amíg persze a bűnös városban, Budapesten nem áll ilyen, addig kénytelenek lesznek lelátogatni Várpalotára, csonkországunk ma eggyetlen Trianon Múzeumába.

A belépéshez kattintson a fönti képre!

Csonkországunk minden csonkamegyéjében elkél egy ilyen múzeum, amely a térség szenvedésire emlékezik majd. Majd pedig az elszakított területeken is létrejöhetnek végre a Trianon-múzeumok, melyek az elszakított magyarok megaláztatásait és szenvedéseit bemutatni lesznek hivatottak egy valóban művelt – bűneivel is szembesülni képes – működő Európában. Európai pénzből!
Ez a legkevesebb, amit kirekesztett és megalázott magyar véreinkért támogatnunk kötelesség.

Leventésen
Szebb Jövőt !
kíván

Dr. Szabó László
Magyar Kultúrális Örökség Alapítvány
alapító

Juhász Gyula „Trianon” versével emlékezünk ma is kirekesztett testvéreinkre…

Juhász Gyula: TRIANON – képekkel

 

Ajánlott olvasmányok még:

Európa – magyar föltételek nélkül – kitárta kapuit Szerbia előtt a tagjelöltséggel
Európa vezetői megadták az EU-tagjelölti jogállást Szerbiának – A föltételeket mi szabjuk, ha szabjuk!

A Délvidék (ma rác megszállás alatta álló része) és magyarsága az elmúlt félezer esztendőben, a módszeres magyarellenes telepítések nyomán. A magyar gyermekvállalás szánalmas csökkenésével a helyzet tovább romlik:

1495

1910

2002

 
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

A MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA
CSALÁDORVOS, AKI HISZ A CSALÁDBAN,
DE NEM HISZ A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGEKBEN,
NEMZETÜNK BETEGSÉGÉNEK ORVOSLÁSAKÉNT PEDIG HISZ MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

Kalendárium